Ga direct naar inhoud
Nieuws

Groene Kieskompas handig hulpmiddel bij verkiezingen Provinciale Staten

26 februari 2019 | Natascha Hokke

Hoewel veel mensen maar in beperkte mate bekend zijn met de provinciale overheid, is de uitwerking van het provinciale beleid van grote invloed op de leefomgeving zoals iedereen die dagelijks ervaart. Des te belangrijker om op 20 maart te gaan stemmen tijdens de Proviciale Staten Verkiezingen! Om inwoners van Zuid-Holland, die waarde hechten aan een rijke natuur en een mooi landschap, te helpen bij het bepalen van hun stem, hebben de Zuid-Hollandse natuurorganisaties het Groene Kieskompas gemaakt.

Nieuwkoopse Plassen

Met een druk op de knop heeft Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, het Groene Kieskompas (www.groenekieskompas.nl) vanmiddag officieel in gebruik genomen. Het Groene Kieskompas is een initiatief van: 

  • Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
  • Natuurmonumenten 
  • Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
  • IVN Natuureducatie

Het kieskompas laat zien wat de standpunten van de politieke partijen zijn op onderwerpen binnen de thema’s natuur en landschap. In de afgelopen periode heeft de provincie een steeds grotere rol gekregen op het gebied van natuur en landschap. Met de verkiezingen van 20 maart kun jij bepalen hoe het natuur- en landschapsbeleid zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen!

Groene Kieskompas wijst de weg

Aan de hand van zestien stellingen over natuur en landschap worden de standpunten van de politieke partijen inzichtelijk. Helaas gaven enkele partijen aan niet mee te willen werken aan het invullen van de stellingen voor het Groene Kieskompas waardoor het voor de kiezer gissen blijft of deze partijen enige ambitie hebben op het gebied van natuur en landschap.

Wil jij zien hoe ambitieus de politieke partijen zijn op het gebied van natuur en landschap? Kijk op www.groenekieskompas.nl >>

Fietsen

Belang van de provincie

Het provinciale beleid is van grote invloed op de leefomgeving zoals iedereen die dagelijks ervaart. Zo bepaalt de provincie waar grootschalige woningbouw plaats mag vinden, waar bedrijventerreinen gebouwd mogen worden en waar het open en groene landschap behouden blijft. Ook staat de provincie aan de lat voor het beschermen en versterken van natuur en is een ambitieus provinciaal natuurbeleid van cruciaal belang om de insectensterfte terug te dringen, de weidevogels te beschermen en zorg te dragen voor een robuust netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. Op 20 maart bepaalt de kiezer hoe het de natuur en het landschap in Zuid-Holland de komende jaren zal vergaan.

Lancering door Commissaris van de Koning

Als voorzitter van Provinciale Staten Zuid-Holland weet Commissaris van de Koning Jaap Smit als geen ander hoe belangrijk de verkiezingen zijn. Hij was dan ook de aangewezen persoon om het Groene Kieskompas officieel te lanceren. Met een ferme druk op een grote rode knop nam hij vandaag het Groene Kieskompas in gebruik. Jaap Smit: “Ik moedig de inwoners van Zuid-Holland van harte aan om op 20 maart te gaan stemmen en zich vooraf goed te oriënteren op de standpunten van de deelnemende partijen. Het Groene Kieskompas is daar een erg waardevol hulpmiddel bij.”

Kijk op www.groenekieskompas.nl >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter