natuurgebied

Brunssummerheide

Dieren en planten op Brunssummerheide

Dankzij de grote variatie in landschappen leven en groeien er op de Brunssummerheide talloze soorten dieren en planten.

Zoogdieren, amfibieën en reptielen

Je kunt tijdens het wandelen zomaar oog in oog met een ree staan, konijnen kun je weg zien schieten, de kans om een vos te zien is echter klein.

Wanneer het mooi weer is, kun je hagedissen zien. Zij warmen zich op in de zon, vaak op een boomstronk. Er leven ook nog andere amfibieën en reptielen op de Brunssummerheide, zoals de groene kikker, kamsalamander, ringslang en hazelworm. 

Vogels van Zuid-Limburg

Neem je verrekijker mee als je de Brunssummerheide op gaat. Vanaf de toppen van de heuvels heb je prachtig uitzicht om vogels te spotten. Ook in het bos kun je allerlei vogels tegenkomen. Je hoort tijdens het wandelen vast één van de vele spechten roffelen. In de bossen komen bijna alle spechtensoorten voor: zwarte specht, groene specht, kleine, middelste en grote bonte specht!

Enkele jaren broedt hier ook de nachtzwaluw. Een mooi resultaat, mede behaald door het verbinden en vergroten van de heidevelden. Verder kun je bijzondere vogels zien, zoals de wespendief, boompieper, boomleeuwerik, verschillende tapuiten, fluiters en de kuifmees. 

Vlinders

Aan de randen van de heide kun je veel vlinders aantreffen, zoals het icarusblauwtje en de Spaanse vlag.

Bomen en planten

Natuurmonumenten werkt hard aan de omvorming van het vroegere productiebos dat uit naaldbomen bestaat. Deze bomen maken plaats voor inheemse bomen als berk, beuk en inlandse eik. De heide houden we samen met enthousiaste vrijwilligers vrij van opkomende bomengroei, opslag. Wij verwijderen op de heide berken, dennen en exoten als amerikaanse eik en vogelkers.

Langs de Roode Beek en enkele vennen kom je veenpluis en de vleesetende plant zonnedauw tegen. Een mooi en bijzonder plantje dat in een grote groep opvalt door de rode kleur. Waar de Roode Beek ontspringt, groeien bijzondere planten als beenbreek, witte snavelbies en wolfsklauw. Deze planten vind je ook bij de Heikop en de Brandenberg, waar water door een ondoordringbare laag in de bodem aan de oppervlakte komt.

Bijzonder zijn ook de vele orchideeën die op enkele plekken op de Brunssummerheide groeien. Ook hier helpen vrijwilligers, onder andere door de orchideeën- weide één keer per jaar te hooien. Er komen hier soorten voor als dennen-, wespen-, bos-, en tengere heide-orchis.

 

word nu lid