natuurgebied

Duinen van Goeree

De Kwade Hoek

Kwade Hoek is een dynamisch getijdengebied binnen de Duinen van Goeree. Het werd vroeger 'de kwaaien hoek' genoemd vanwege de verraderlijke stroming en zandbanken voor de kust. Vele schepen zijn hier op vast gelopen. Vroeger waren de schippers blij als ze 'de kwaaien hoek' voorbij waren. Verderop bevond zich dan de 'goede rede' waar ze veilig aan konden meren. Dat is de plaats Goedereede geworden.

Zee is de baas

Nog steeds is de zee de baas in de Kwade Hoek. Gelukkig is het natuurgebied bij de Deltawerken buitendijks gebleven. Vooral in de winter stroomt het zoute water via geulen en kreken ver het gebied in. Grote stukken land komen onder water te staan. Wind, water en getij brengen het landschap voortdurend in beweging. 

Spoken

’s Winters spookt het af en toe flink op de Kwade Hoek. Bij springvloed en westerstorm kan er tijdelijk wel een halve meter water staan. Voor de natuur is zo’n overstroming prima. Het zorgt immers voor een mooie variatie aan zoete en zoute plekken en daarmee voor een keur aan planten. Heemst en zeepostelein waar het zoutig is, heelblaadjes en parnassia op de zoete delen.  

Wandelroutes Kwade Hoek

Ga op pad door dit bijzondere natuurgebied. Er zijn drie bewegwijzerde wandelroutes. Op het parkeerterrein aan de Oostdijkseweg te Goedereede kunt u uw auto of fiets kwijt. Hier staan ook informatiepanelen om u wegwijs te maken.

Activiteiten

Natuurmonumenten geeft ook excursies in de Kwade Hoek, kijk hiervoor in de activiteitenkalender. Ga mee met de strandjutexcursies voor kinderen of een excursie waarbij de bijzondere planten in dit landschap centraal staan.

Kustaangroei

Schorren, slikken, duinvalleien: alles staat onder directe invloed van de zee. Op de noordoostpunt is die invloed het grootst. En dat voel je. Met de wind in de haren en het gebulder van de zee is het niet moeilijk voor te stellen dat hier grote hoeveelheden zand worden verspreid. Zoveel, dat er steeds weer jonge duintjes ontstaan en het land langzaam aangroeit. Op de plek waar nu het strand ligt, was jaren geleden water. Zo dynamisch is de natuur bijna nergens.

Variatie

Dankzij de natuurlijke dynamiek is de Kwade Hoek bijzonder gevarieerd. Je vindt er:

  • duinvalleien vol orchideeën
  • strand waar strandplevier en scholekster broeden op de kale vlakte
  • een schor waar in de winter ganzen grazen
  • jonge duintjes
  • kreken met jonge haring, garnalen en bot.

Dankzij die natuurlijke variatie ziet u hier tal van planten en dieren. Let ook op de reeën: vooral in de schemer zijn ze actief. Of ga mee op reeënexcursie met de boswachter. Kijk in de activiteitenkalender.

Gat in de dijk

In die winterse onrustige nachten komen ook de duinvalleien weer onder water te staan. Natuurmonumenten heeft in 2008 een fiks gat in een stuifdijk gemaakt om de natuurlijke dynamiek in de valleien terug te brengen. De periodieke zoute douche voorkomt dat de vallei dichtgroeit met ruigte en riet en brengt grote rijkdom aan planten. U vindt er weer zeekraal, prachtig rood in nazomer en herfst en de zeeaster met haar geel-roze bloemen. En de veiligheid? Geen zorgen, de zee wordt tegengehouden door de hogere duinen verder landinwaarts.

Doe Mee, Verlos de Zee!

Doe mee, verlos de zee! is ontstaan op de stranden van Goeree-Overflakkee: de Kwade Hoek. Kustenaar Matthijs Lievaart verzamelde op de Kwade Hoek zeeafval en plaatste daarbij een bordje met de tekst "Doe mee, verlos de zee!". Toen hij 2 weken later terug kwam, was de berg tot zijn verbazing enorm gegroeid.
Onze boswachters verwijderden de berg afval. Zij hadden geen idee wie hier achter zat, maar waren er blij mee. Zij plaatsten er een houten bak met daarop het oorspronkelijke bordje, waarop Matthijs contact met ze zocht. Een mooie samenwerking volgde en nu is Doe mee, verlos de zee! zelfs een landelijk initiatief. Lees meer oevr Doe mee, verlos de zee!

word nu lid