natuurgebied

Duinen van Goeree

Duinen van Goeree

Ten noordoosten van Ouddorp liggen de Duinen van Goeree waar stuifduinen, slikken, brede stranden en bos elkaar afwisselen. Verschillende routes laten je de heerlijke kustnatuur beleven!

Zee en zoute wind

Wie aan de duinen denkt, hoort de zee en ruikt de zoute wind. Deze beide factoren zorgen ervoor dat de Duinen van Goeree telkens veranderen. Nergens is het hetzelfde. Vele bijzondere kustbroedvogels voelen zich hier juist prettig bij!

Waardevol

Natuurmonumenten heeft vanaf 1975 steeds meer stukken natuur op Goeree in beheer gekregen. Nu is het één van de grootst aaneengesloten duinlandschappen van Zuid-Holland. Deze natuur is zeer waardevol. De dynamiek en overgangen van zout naar zoet, nat naar droog, jong naar oud zorgen voor soortenrijke natuur. Beleef de duinen en het strand via onze wandelroute de Koploper.

Natuur doet het werk

Natuurmonumenten ziet het liefst dat de natuur zichzelf ontwikkelt. Zo blijft menselijk ingrijpen tot een minimum beperkt. Maar kustbescherming speelt een grote rol in dit natuurgebied. Mensen moeten hier ingrijpen om de veiligheid te bewaren.

Dynamiek in de Kwade Hoek

In de Kwade Hoek is de zee nog steeds de baas. Gelukkig is het natuurgebied bij de Deltawerken buitendijks gebleven. Vooral in de winter stroomt het zoute water via geulen en kreken ver het gebied in. Grote stukken land komen onder water te staan. Wind, water en getij brengen het landschap voortdurend in beweging. Je kunt hier heerlijk wandelen op de paden of volg de wandelroute Kwade Hoek. Honden zijn welkom, mits aangelijnd.

Ga naar alle routes in de Duinen van Goeree.

Fietsen

Door de duinen loopt de Middelduinweg, een verhard pad dwars door de duinen. Te bereiken als je via Oostdijk of Ouddorp richting de zee fietst.

word nu lid