natuurgebied

Eendenkooi bij Spang

Eendenkooi bij Spang

Aan de oostzijde van het Waddeneiland Texel ligt de eendenkooi verscholen in het kooibos. In de eendenkooi bij Spang kun je zien hoe de kooiker hier vroeger eenden ving. Bezoek ook het kooikerhuisje met mini-expositie over het aloude ambacht.

Natuurmonumenten beheert drie eendenkooien op Texel:

  • Eendenkooi bij Spang
  • Eendenkooi van Hin
  • Eendenkooi van de dames Dijt

Alleen de eendenkooi bij Spang is ingericht voor bezoekers. De overige twee worden beheerd zodat het kooirecht en daarmee de rust behouden blijft.

Wat is een eendenkooi?

Vaak ligt de eendenkooi verstopt in een bosje ver in het landschap en kun je er niet gemakkelijk komen. De kooi bestaat uit een kooiplas met vangpijpen. In een eendenkooi worden eenden gelokt en gevangen en daar is absolute rust voor nodig. Vroeger ving men er eenden voor de consumptie,  tegenwoordig vangt men er eenden om te ringen voor vogelonderzoeken. 

Hoe werkt een eendenkooi?

Op de kooiplas zwemmen tamme eenden die de wilde eenden naar de kooi moeten lokken. De kooiker en het kooikerhondje verstoppen zich achter de rietschermen langs de vangpijp. Af en toe komt het hondje met zijn opvallende, witte pluimstaart tevoorschijn. Ze zwemmen nieuwsgierig achter het hondje aan de steeds smaller wordende vangpijp in. Plotseling komt dan de kooiker achter het scherm vandaan. De eenden schrikken zo dat ze ‘de pijp uitgaan’ en de fuik inzwemmen. Daar vangt de kooiker ze in het vanghokje.

Rustgebied dankzij kooirecht

Een eendenkooi moet aan bepaalde voorwaarden voldoen: de plas moet bijvoorbeeld open zijn en er moet één vangpijp vangklaar zijn. Het kooirecht (of afpalingsrecht) houdt in dat vanuit het midden van de eendenkooi een cirkel tussen de 750 en 1509 meter wordt getrokken en daarbinnen is het rustgebied. Daar mag alleen door de kooiker gejaagd worden.

Bezoek de eendenkooi!

In het hoogseizoen is de eendenkooi bij Spang gratis bezoeken. In het kooikerhuisje krijg je informatie over het oeroude ambacht van de kooiker. Wandel op eigen gelegenheid door de eendenkooi.
Ga naar openingstijden en excursies op Texel

Hoe is de eendenkooi te bereiken?

De fietsroute die Natuurmonumenten op Texel heeft uitgezet komt vlak langs de eendenkooi. De kooi is te bereiken vanaf de IJsdijk en de Spangerweg. De ingang van het onverharde pad naar de eendenkooi ligt halverwege de weg Dijkmanshuizen aan de oostzijde van Texel. Dijkmanshuizen is de weg die de Spangerweg met de IJsdijk verbindt.

word nu lid