natuurgebied

IJdoorn

IJdoorn

Vlak bij het pittoreske Durgerdam en op fietsafstand van Amsterdam ligt de vogelrijke polder IJdoorn. Dit is een ideale broedplek voor vele soorten weidevogels. Vanaf het nieuwe vogelkijkpunt kun je ze goed bekijken.

Polder vol vogels

De 'grote polder' bestaat voor het grootste deel uit grasland waar weidevogels als tureluur, kieviet en grutto hun toevlucht vinden. De 'kleine polder' bestaat uit plassen en rietmoeras. Hier komen veel trekvogels na hun lange tocht uit Afrika voedsel zoeken. Zoals de roomwitte lepelaar die stekelbaarsjes en garnaaltjes uit het ondiepe water 'lepelt'. In de rietlanden broeden bedreigde vogels. Ook ijsvogels, bruine kiekendieven en noordse woelmuizen komen in IJdoorn voor.

Vanaf de ingang van IJdoorn aan de Durgerdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkpunt. Hier heb je uitzicht op de vogels in de polder.

Fotograaf: Jurren Koerts

Ringslangen

Om de ringslangen een handje te helpen leggen vrijwilligers elk jaar 'broeihopen' aan. In deze hopen van grond en maaisel is het lekker warm en vochtig. Een prima plekje voor de ringslangen om hun eieren uit te broeden en te overwinteren. In het omringende water vinden ringslangen hun lievelingskostje, kikkers.

Planten in de polder

In het voorjaar is de polder geel van de dotterbloemen. Je vindt hier ook andere planten die karakteristiek zijn voor het veenweidegebied zoals gele lis, heemst en rietorchis.

Stepping stone

IJdoorn is belangrijk als een soort stapsteen voor de natuur rond Amsterdam; het verbindt natuurgebieden met elkaar. In de afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten veel werk verzet en de omstandigheden voor weidevogels en andere dieren verbeterd. 

Bron: Your Captain Luchtfotografie

Dijkversterking rond IJdoorn

In 2017 wordt een plan gemaakt voor de dijkversterking van de Markermeerdijken bij IJdoorn.  Natuurmonumenten heeft een enquete uitgezet om te horen waarvan mensen op IJdoorn genieten en welke variant van dijkversterking de voorkeur heeft.  De resultaten daarvan vindt je hier.

Deze meningen nemen we mee bij het bepalen van het standpunt over de diverse voorstellen voor de vergroting van de waterveiligheid in dit gebied.

word nu lid