Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Maasbommelse Waard

  Maasbommel

  Klein maar fijn

  In dit jonge natuurgebied kun je eventjes lekker uitwaaien en struinen, een echt ommetje kan helaas niet. In korte tijd kun je zien hoe de riviernatuur zich hier ontwikkelt. Tal van vogels weten het gebied al te vinden!

  Sander Verwoerd
  Sander Verwoerd

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Maasbommelse Waard

  Over het gebied

  In april 2017 vierden we samen met omwonenden en andere betrokken partijen de oplevering van de heringerichte uiterwaard. Riviergebonden planten en dieren zijn weer een flink stuk leefgebied langs de Maas rijker! Bijzonder aan deze geul is dat hij maar eens in de paar jaar in verbinding staat met de rivier. Hij wordt gevoed met kwelwater en regenwater en planten krijgen de rust om zich vast te zetten.

  Een rondje struinen

  Omdat het gebied op de eerste plaats de functie van riviernatuurgebied heeft, zijn er geen wandelpaden aangelegd. Je mag hier lekker struinen. Alleen ter hoogte van de veerstoep is een kort verhard paadje tot aan de kop van de geul gemaakt. Zo kun je ook vanaf een goed toegankelijke plek genieten van het uitzicht.

  'Af en toe meestromend'

  Bij normale waterstanden op de rivier ligt de geul geïsoleerd in de uiterwaard. Niet verbonden met de Maas en dus gevuld met grond- en regenwater. Naar verwachting zal de geul gemiddeld eens per jaar wel meestromen met de rivier, wanneer het waterpeil hoog is. Op dat moment draagt de geul enigszins bij aan waterstandsverlaging op de Maas.

  Geul en rivierhout: kansen voor planten en dieren

  De S-vormige geul is circa 650 meter lang en 100 meter breed, met een diepte die varieert van enkele decimeters achter de twee langgerekte eilanden in de geul tot 2,5 meter in het diepste deel in het midden. Zo is weer een gunstig leefgebied ontstaan voor planten, vissen en andere dieren die van nature in dit Maaslandschap thuishoren.

  De vier essen die ter hoogte van de in- en uitstroomdrempels moesten wijken, zijn stevig verankerd in de nieuwe geul gelegd. Rijkswaterstaat past dit zogenoemde rivierhout steeds vaker toe om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Dood hout werkt namelijk als een soort koraal waar het al snel krioelt van het leven. Het vormt daarmee een belangrijke schakel in de watervoedselketen.

  Van recht en strak naar een meer natuurlijk karakter…

  De Maas is de afgelopen 150 jaar flink veranderd. Er kwamen stuwen en sluizen voor een goede bevaarbaarheid en de rivier werd rechtgetrokken. Oevers werden met stortstenen vastgelegd voor de scheepvaart en om te voorkomen dat landbouwgrond zou afkalven. Deze kanaalachtige inrichting was echter niet gunstig voor het waterleven; veel inheemse dieren en planten verdwenen door een gebrek aan ondiep en rustig stromend water.

  …dankzij Europese afspraken en MeerMaas

  Daarom wordt al geruime tijd gewerkt aan ecologisch herstel van de rivier. Onder meer door oude Maasarmen te herstellen en nieuwe geulen te graven, zoals hier bij Maasbommel. Ook worden op vele plekken oevers natuurvriendelijker gemaakt en maken we samen met de waterschappen beekmondingen weer optrekbaar voor vis. Dit alles maakt onderdeel uit van bindende afspraken in Europa onder de noemer Kaderrichtlijn Water om onze wateren weer chemisch op orde en ecologisch in balans te brengen.

  De oevergeul sluit ook naadloos aan bij het programma ‘MeerMaas’ van Natuurmonumenten, dat als doel heeft weer zoveel mogelijk riviernatuur in de uiterwaarden terug te brengen. Het Rijk en Natuurmonumenten zijn gedeeld eigenaar van de uiterwaard bij Maasbommel en hebben voor het realiseren van de geul nauw samengewerkt. Ook zijn beide partijen betrokken bij het beheer na oplevering.

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Maasbommelse Waard

  Wat wij hier doen