natuurgebied

Maasuiterwaarden

Uiterwaarden bij Den Bosch

's-Hertogenbosch, ofwel Den Bosch, is een bezoekje waard. Het is een prachtige, oude stad. Maar de natuur er vlak bij is minstens zo mooi! Struin heerlijk door de uiterwaarden en maak een mooie wandeling langs de Maas. Je loopt door het leefgebied van de bever en in het voorjaar broedt de oeverzwaluw hier!

De Koornwaard en Empelsewaard, beide natuurgebieden van Natuurmonumenten, worden gescheiden door de A2. De Koornwaard ligt ten oosten van de snelweg, de Empelsewaard ten westen. Het zijn geliefde plekken voor veel Bosschenaren. Kom ook ontdekken hoe mooi natuur bij de stad kan zijn!

Wil je wandelen in de uiterwaarden? Bij de Lachende Vis start een leuk 'wandel-achtje' >> 

Koornwaard

De Koornwaard is een gebied waar cultuurhistorie en hoge natuurwaarden elkaar treffen. Door het verwijderen van stortstenen aan Maaskant, die ooit waren aangelegd om de Maas in goede banen te leiden, ontstaan plaatselijk strandjes en steilranden. De oevers van de Koornwaard zijn natuurvriendelijk ingericht. Bovenop de hoge oevers (feitelijk een hoge zandige oeverwal) komen bijzondere stroomdalplanten voor zoals veldsalie en knolboterbloem. Verder richting de dijk bepalen soortenrijke graslanden omzoomd door hagen met wilde rozen, vlier en meidoorn het beeld.

De dijkvoet wordt omzoomd door oud hakgriend: natte langgerekte percelen met knotwilgen waar om de twee jaar het wilgenhout van geoogst wordt. Het griend vertegenwoordigt naast een cultuurhistorische waarde ook een belangrijke voedselbron voor de bevers. Het griend wordt afgewisseld met natte bloemrijke graslanden en meerdere wielen, die ooit zijn ontstaan na dijkdoorbraken.

Ondertussen is het Maximakanaal bij Den Bosch gerealiseerd, waardoor de Koornwaard in tweeën is geplitst. Aan oostelijke zijde werkt Natuurmonumenten nog aan de oude zandwinplas. We vormen de plas langzaam om tot natuur door hem ondieper te maken. 

Empelsewaard

De Empelsewaard is veel smaller dan de Koornwaard. Ook hier komen plaatselijk grienden en stroomdalgrasland voor. In een hoge steilrand aan de Maas broeden ieder jaar oeverzwaluwen. Een oude maasmeander domineert een groot deel van het gebied. De oostelijke plas ligt vol met gele plomp en je kunt hier speuren naar sporen van de bever! Let op afgeknaagde bomen en takjes en ontdek de kleine slootjes die de bever zelf aanlegt.

In 2015 is gestart om de Maasmeander bij hoogwater mee te laten stromen met de Maas en tevens de openheid van de zandige stroomrug ter plekke te herstellen. Zo krijgt de rivier meer vrijheid om te stromen en ontstaat er meer dynamiek. Naast de korte wandelroute in het gebied, komt ook het Maarten van Rossumpad langs dit gebied. 

Door Mark Zekhuis (Saxifraga)Fotograaf: Mark ZekhuisBron: Saxifraga

word nu lid