Ga direct naar inhoud
Nieuws

Minder verkeersdoden op de Stippelberg!

22 juli 2015 | Sander Verwoerd

Roterende wildspiegels en attentieborden moeten op de Stippelberg zorgen voor minder aanrijdingen met groot wild. Vorig jaar zijn in dit gebied ongeveer 50 dieren doodgereden.

Minder verkeersdoden op de Stippelberg!

Natuurmonumenten, de gemeente Gemert-Bakel en de plaatselijke Wildbeheereenheid hopen dat het aantal slachtoffers, waaronder vooral reeën, maar ook wilde zwijnen, dassen en vossen, sterk vermindert.

placeholder

Dwars door de natuur

Naast de gemeentelijke 80-kilometerweg die het bosgebied de Stippelberg doorkruist, lopen ook om het bosgebied heen enkele drukke verkeerswegen. Overstekend groot wild zorgt daar met name in de nachtelijke uren voor gevaarlijke situaties. Daarom nemen Natuurmonumenten, de gemeente Gemert-Bakel en de plaatselijke Wildbeheereenheid samen maatregelen. Dit moet de veiligheid voor weggebruikers vergroten en het aantal verkeerslachtoffers onder groot wild verminderen.

Maatregelen óók voor verkeersveiligheid

Op het traject Stippelberg-Kaak en Dr. De Quayweg zijn attentieborden geplaatst die automobilisten waarschuwen voor overstekend wild. Door weggebruikers bewust te maken van de risico’s kunnen ze alerter reageren en tijdig hun snelheid aanpassen. De gemeente heeft de bermen gemaaid voor beter overzicht.

Deze week worden er langs de wegen reflectorpaaltjes geplaatst met roterende wildspiegels. De wildspiegels weerkaatsen het licht van de koplampen van passerende auto’s naar de berm. Dit veroorzaakt lichtflitsen die de dieren afschrikken. Natuurmonumenten snoeit de bomen aan de rand van het bos zodat de reflectoren het licht goed het bos in kunnen kaatsen.

placeholder

Ruimte voor wild

Bart van der Aa, boswachter Natuurmonumenten: “op deze wegen wordt zeker ’s avonds vaak erg hard gereden, overstekend groot wild levert gevaarlijke situaties op. Dit is niet nieuw, wel leven in dit gebied sinds enige tijd ook wilde zwijnen. Hoewel het aantal aanrijdingen met reeën groter is, is bij een aanrijding met een wild zwijn de kans op schade groter. We hopen weggebruikers bewust te maken van de risico’s zodat ze hun weggedrag aanpassen en alerter kunnen reageren.”

Natuurmonumenten pleit voor meer ruimte voor wilde dieren en helpt in haar gebieden mee aan het creëren van randvoorwaarden door actief mee te werken aan inrichting van gebieden en het nemen van schadepreventieve maatregelen. Met deze maatregelen is een start gemaakt met het verbeteren van de verkeersveiligheid. Vorig jaar riep Natuurmonumenten mensen op om ideeën aan te dragen om het aantal aanrijdingen met wild terug te dringen. Er wordt nu onderzocht hoe het winnende idee in de praktijk kan worden gebracht.

Let extra op tijdens de reeënbronst

Op dit moment staan de reeën in Nederland aan het begin van de jaarlijkse bronsttijd, die duurt van eind juli tot begin augustus. Tijdens de bronstperiode neemt de voorzichtigheid en schuwheid van de reeën af en steken ze vaak onverwacht wegen over. Automobilisten moeten tijdens deze periode extra alert zijn op groepen overstekende reeën. Door snelheid te matigen kunnen aanrijdingen worden voorkomen.

placeholder

Fotograaf: Gerrit Rekers

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd