natuurgebied

Nationaal Park Weerribben-Wieden

Over De Wieden

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Natuurmonumenten beheert het zuidelijke deel: De Wieden. Dit waterrijke natuurgebied in de Kop van Overijssel is een oase van ruimte en rust. Je vindt hier plassen en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen en dichtbegroeide moerasbossen.

Bijzondere natuur

Zeldzame dieren als de otter en de zwarte stern voelen zich thuis in de natte natuur van De Wieden. Vanaf de observatieplekken in het gebied zie je allerlei vogels, zoals de aalscholver en zilverreiger. Op de hooilanden groeien planten met kleurrijke bloemen, zoals de dotterbloem en ratelaar. Uniek voor De Wieden is het zeldzame trilveen. 

Lees meer op Dieren en planten

Mensenwerk

De Wieden is een cultuurlandschap. Het landschap is gevormd door de turfwinning; vanaf de vijftiende eeuw werd hier veen gebaggerd. De eerste aankopen van Natuurmonumenten in De Wieden waren twee eendenkooien. Vanaf hier breidde het gebied zich uit tot zo'n 6000 hectare natuur.

Lees meer op Historie en Eendenkooien

BEZOEKERSCENTRUM DE WIEDEN

De beste plek om een dagje Wieden te beginnen is het bezoekerscentrum in Sint Jansklooster. Hier vind je informatie over het gebied en routes of kun je terecht voor activiteiten, zoals een vaartocht of een bezoek aan de eendenkooi. Lees meer op Bezoekerscentrum De Wieden

Nationaal Park

Kijk voor meer informatie over het Nationaal Park Weerribben-Wieden op
www.np-weerribbenwieden.nl

word nu lid