natuurgebied

Noordal

Dieren en planten in het Noordal

Vogels

Dankzij de variatie in landschapstypen kun je veel soorten vogels zien in het Noordal. Enkele vogelsoorten zijn grote gele kwikstaart, wielewaal, zwarte roodstaart en geelgors.

Das en pad

De hoogstamboomgaarden zijn belangrijk voor onder meer de das die het overgebleven ’valfruit’ eet. In de buurt van de bronnen, poelen, bosranden en graften (met bomen en struiken begroeide scheidingswallen tussen landbouwpercelen) leven veel amfibieën en reptielen, zoals de vroedmeesterpad en levendbarende hagedis. Als Natuurmonumenten hebben we de afgelopen tijd ook de leefomstandigheden voor de hazelmuis en de vroedmeesterpad verbeterd. Zo hebben we muurtjes hersteld, omdat die warmte vasthouden die belangrijk is voor de padden. Ook zijn poelen open en vrij gemaakt. 

Het Glanrund

Tot aan het begin van de 19de eeuw kwam het Glanrund in Zuid-Limburg voor. Daarna verdween het uit het landschap. Inmiddels hebben we het Glanrund weer geïntroduceerd in het Limburgse landschap. Voor de herintroductie is een samenwerkingsverband gesmeed met Natuurmonumenten, de Vlaamse organisatie Natuurpunt en een particuliere Limburgse boer. De Glanrunderen worden ingezet voor begrazing van een aaneengesloten, grensoverschrijdend natuurgebied van 120 hectare. Het gebied moet tevens de kraamkamer worden voor de verspreiding van Glanrunderen over de rest van de provincie.

Bomen en planten

Naast de eerder genoemde hoogstamboomgaarden, vind je in het Noordal andere typische bomen en planten voor dit gebied. Op de natte hooilanden in de beemden groeit onder andere dotterbloem, reuzenpaardestaart, rietorchis en echte koekoeksbloem.

 

 

word nu lid