natuurgebied

Voornes Duin

Voornes Duin

Voornes Duin ligt op het Zuid-Hollandse Voorne-Putten, een klein half uur rijden vanaf Rotterdam. Het is één van de soortenrijkste duingebieden van West-Europa.

  • Uitgestrekte duinen
  • Bloemrijke duingraslanden
  • Vochtige valleien en moeras
  • Stille duinmeertjes
  • Bos

Vanuit de schaduw van dicht bos stap je ineens in het droge duinzand. Door deze afwisseling is Voornes Duin rijk aan veel soorten planten en bijzondere vogels. Misschien spot je wel de kleine zilverreiger!

Kom wandelen in de duinen

En ondanks dat het vlakbij Rotterdam ligt, vind je hier vooral veel rust en stilte. Kom wandelen in dit uitgestrekte duingebied. Of ontdek het gebied door deel te nemen aan de activiteiten.

Bijzonder duingebied

De grote afwisseling aan natuur en de vele plant- en diersoorten die het gebied aantrekt, maken het een bijzonder duingebied. In tegenstelling tot veel andere duingebieden is er hier geen drinkwater gewonnen. Daardoor komen er nog vochtige en natte duinvalleien voor met veel bijzondere planten. Zulke duinvalleien zijn zeldzaam geworden langs de Nederlandse kust.

Plantenrijkdom in Voornes Duin

Voornes Duin is rijk aan veel soorten planten. Meer dan de helft van alle soorten Nederlandse wilde planten zijn aanwezig in het duingebied. Wil je zelf wandelen en de planten ontdekken?

  • Langs de paden bloeien bijzondere planten zoals hondstong en koninginnekruid
  • In de vochtige duinvalleien groeien bijzondere soorten zoals parnassia en slanke gentiaan
  • In de Schapenwei staan maarliefst vijf soorten orchideeën zoals de moeraswespenorchis en vleeskleurige orchis

En de planten trekken weer vlinders aan. Gewone soorten zoals de dagpauwoog, maar ook zeldzamere soorten als koevinkje, bont zandoogje en kleine parelmoervlinder. Ze vliegen van bloem tot bloem om nectar te verzamelen of om hun eitjes op af te zetten.

Voornes Duin geliefd bij broedvogels

Daarnaast is Voornes Duin erg geliefd bij vogels: bijna tweederde van de Nederlandse broedvogelsoorten nestelt hier. Van de roodborsttapuit, nachtegaal en kuifeend tot echte bosbewoners als de groene specht. De duinmeren, zoals Quackjeswater en Breede Water, trekken weer veel moeras- en watervogels aan. Hier broeden aalscholvers, lepelaars en kleine zilverreigers in kolonies.

Grote diversiteit

Waar komt die grote diversiteit vandaan? Dat komt vooral door de overgangen aan de kust. In de voortdurende afwisseling van droog en nat, hoog en laag, zonnig en schaduwrijk voelen heel veel verschillende planten en dieren zich thuis. Maar ook het beheer van Natuurmonumenten speelt hier een belangrijke rol. 

word nu lid