natuurgebied

Zwaakse Weel

Zwaakse Weel

De Zwaakse Weel ligt ten zuiden van Goes en is een van de grootste natuurgebieden in de Zak van Zuid Beveland. Beleef deze Zeeuwse natuur met z’n brede kreek, akkertjes met oude gewassen en een hoogstamboomgaard. Er zijn activiteiten, een wandel- en fietsroute, een vlinderbelevingspad of een ruiterpad om je op weg te helpen.

Natuurherstel

Ooit was de Zwake een druk bevaren getijdenkreek tussen de Honte, de Westerschelde en het Veerse Gat. Na de inpoldering bleef er weinig over van deze dynamische zeearm. Natuurmonumenten werkt de laatste jaren hard aan natuurherstel en herinrichting en er zijn bijzondere rietvogels gespot zoals het baardmannetje. En dankzij de aanleg van nieuwe wandel-, ruiter- en fietspaden is het gebied nu voor streekbewoners en toeristen te beleven.

Beleef de Zwaakse Weel

De Zwaakse Weel biedt volop ruimte voor natuurbeleving:

Tijdens de wandelroute van 7 kilometer loop je rond de oude kreek en de omliggende gras- en rietlanden. Grazende schapen, koeien en paarden zorgen voor een rustieke plattelandssfeer. Neem vast een kijkje in de video van de boswachter over de Zwake:

Ontdek de Zwaakse Weel

Er zijn activiteiten om met een gids het gebied te verkennen. Kinderen kunnen hun verjaardag vieren in de Zwaakse Weel. Het verjaardagspartijtje de schatkist van Johannes is echt een feestje! Of fiets eens langs de Zwaakse Weel met behulp van onze fietsroute.

Zelf fruit plukken

Aan de noordwestkant van de Zwaakse Weel is een ouderwetse hoogstamboomgaard. Hier staan onder andere appel-, peer-, noten- en kersenbomen van verschillende rassen. Samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland onderhouden we de boomgaard. Tijdens de wandelroute loop je hierlangs. Ga vooral even ‘naar binnen’ en pluk wat fruit. De rasters staan er voor de schapen.

Oude tijden herleven

Tijdens de wandelroute kom je langs oude akkertjes. Deze zijn gezaaid met, zoals dat vroeger ging, ongeschoond graan. Ongeschoond betekent dat er nog zaad van andere planten zoals akkeronkruiden tussen zitten. Op dit akkertje staan in de zomer oude gewassen als graan, rogge of spelt. Tussen de wuivende halmen staan de kleurige kruiden zoals de klaproos, bolderik en naakte latyrus in bloei. Een deel van het gewas wordt geoogst, maar er wordt expres een deel laten staan. Zaadetende dieren zoals de patrijs en de leeuwerik maken hier dankbaar gebruik van.

word nu lid