De Klencke

Projecten in De Klencke

  • Klencke
    Project

    Klimaatbuffer De Klencke- Drostendiep

    Het stroomgebied van het Drostendiep in Zuidoost-Drenthe krijgt een klimaatbestendige inrichting:. Bij wateroverlast kan er water worden vastgehouden en bij droogte kan er water worden afgegeven.

  • logo