Griend

Nieuws uit Griend

 • Griend
  12 mei 2021 | Cynthia Borras

  Onderzoek herstel Griend afgerond

  In 2016 is er op het eiland Griend een grote herstelmaatregel uitgevoerd om de bijzondere natuur te behouden en te beschermen. De jaren erna (2016-2020) hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en het NIOZ gewerkt aan een intensief onderzoeksproject.

 • Griend
  03 februari 2021 | Fred Prak

  Agenda voor Waddengebied 2050

  Natuurorganisaties zijn tevreden dat natuur en het open landschap centraal staan in de Gebiedsagenda 2050 voor het waddengebied. Deze hoofddoelstelling is het vertrekpunt voor de verdere uitwerking van de thema’s. De uitgangspunten zijn goed opgeschreven. ‘Maar waar het nu op aan gaat komen is handelen naar die principes. En dat betekent keuzes maken. En die keuzes, die maakt de agenda nu nog niet.’

 • Griend
  30 september 2020 | Fred Prak

  Griend is speciaal

  Het onbewoonde eiland Griend is bijzonder, ze ligt centraal in de Waddenzee en is op de vaarroute tussen Harlingen en de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling goed zichtbaar. In 2016 is er een grootschalige hersteloperatie uitgevoerd om het eiland en de bijzondere natuur die er huist te behouden en te beschermen. Samen met deze herstel operatie is onderzoek gedaan naar de effecten van het herstel en de invloed daarvan op natuurlijke processen, op het eiland en de natuur. Denk aan de aanleg van zeegrasvelden, het afkalven door stormen en stroming, vegetatieontwikkeling en rol van vogelpoep, de vorming van mosselbanken, maar ook het broedsucces van Grote Sterns en Kokmeeuwen.

 • Zeegras Griend
  31 augustus 2020 | Marjolein Koek

  Zeegrasherstel Griend komt van de grond

  Al jaren proberen wetenschappers zeegras terug te krijgen in de Waddenzee. Dit jaar was er een echte doorbraak. Afgelopen voorjaar is het zeegrasgebied bij Griend toegenomen tot 100 hectare en nu is het 170 hectare groot. Daarmee is het met zo'n 100.000 planten het grootste zeegrasveld in het Nederlandse Waddengebied. Verdere metingen moeten uitwijzen of het veld zichzelf in stand kan houden.

 • kunstriffen
  31 augustus 2020 | Marjolein Koek

  ​​​​​​​Opruimactie proef biologisch afbreekbare kunstriffen bij Griend

  Eind augustus zijn bij Griend de kunstriffen opgeruimd die drie en een half jaar geleden door onderzoekers op het wad zijn geplaatst. Deze kunstriffen van biologisch afbreekbaar plastic waren onderdeel van een experiment waarbij de samenhang tussen mosselbanken, zeegrasvelden en het eiland in kaart zijn gebracht.

 • Schoonmaakactie Griend 2018
  29 juli 2020 | Hanneke Wijnja

  Boek nu een boottocht inclusief schoonmaakactie naar Griend

  Griend is een eiland midden in onze Waddenzee dat alleen bestemd is voor de natuur. Duizenden vogels brengen er jaarlijks hun jongen groot, het is een belangrijke vluchtplaats tijdens hoog water en rondom het eiland vinden we tegenwoordig zelfs weer de eerste zeegrasvelden. Dit is je kans om Griend te bezoeken!

 • Succesvol proefveld met groot zeegras bij Griend
  02 september 2019 | Hanneke Wijnja

  Bijna 100% zeegras bij Griend

  Een doorbraak. Bij het eiland Griend groeien deze zomer mini-zeegrasvelden. Samen met onderzoekers experimenteert Natuurmonumenten hier met zeegrasherstel. Na jaren van onderzoek krijgt het team nu grip op de restauratie.

 • Onderzoekers kijken naar BESE, bij Griend
  24 juni 2019 | Sanne van Gemerden

  Waarom werken kunstriffen in de Waddenzee wel of niet

  Biologisch afbreekbare structuren rondom Griend kunnen nieuwe mosselbanken laten ontstaan, maar werkt het ook echt?

 • Slangster
  29 mei 2019 | Sanne van Gemerden

  Waddenmozaïek - ontdek de bodem van de Waddenzee

  Het blijft een mysterie wat er onder het wateroppervlak van de Waddenzee gebeurt. Wat is het toch dat elk jaar zoveel vogels naar onze wadplaten lokt, welk geheim draagt deze unieke getijdenzee in zich?

 • zeegras plukken Sylt
  05 mei 2019 | Sanne van Gemerden

  Nieuwe uitdaging: de zeegraskwekerij

  Zeegrasvelden zijn een onmisbaar onderdeel van een rijke Waddenzee. In Groningen loopt een proef met een mini-zeegraskwekerij. De eerste zaden ontkiemen.

 • logo