Neeltje Jans

Nieuws uit Neeltje Jans

 • Neeltje Jans
  01 december 2021 | Paul Begijn

  Natuureiland Neeltje Jans kan weer ademen dankzij inzet tientallen vrijwilligers

  Tientallen vrijwilligers hebben afgelopen weekend de handen uit de mouwen gestoken om natuureiland Neeltje Jans te ontdoen van zwerfafval.

 • Zilvermeeuw op Neeltje Jans. Foto Rene Koster
  24 april 2018 | Paul Begijn

  Zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw ontdekken nieuwe broedgebied Neeltje Jans

  Het duingebied op Neeltje Jans langs de N57 heeft een grote aantrekkingskracht op kustvogels. Een paar maanden na het verwijderen van duindoorn en wilgenstruweel hebben verschillende koppels zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen zich gesetteld in het natuurgebied.

 • Kleine plevier
  05 februari 2018 | Natuurmonumenten

  Natuurorganisaties en TenneT tekenen overeenkomst voor natuurcompensatie

  Natuurorganisaties zijn met TenneT tot een akkoord gekomen over natuurcompensatie in het gebied van het nieuwe 380kV-tracé tussen Borsele en Rilland.

 • logo