Schaep en Burgh

Nieuws uit Schaep en Burgh

 • Appelvink
  20 maart 2018 | Geeke Remmelts

  Broedseizoen van start op de Buitenplaatsen

  De lente begint vandaag en dat is de start van het broedseizoen. Sommige vogels broeden nu al of hebben zelfs jongen. Zo legt de bosuil soms al in februari eieren, waarna de eerste jongen in maart op de takken zitten. Het is daarom belangrijk om de vogels nu zo min mogelijk te storen. Hoe langer de oudervogels op het nest zitten, hoe warmer de eieren blijven en hoe sterker de jongen zijn die er straks uitkruipen. Ook op de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen zijn er volop broedvogels, zoals zanglijsters, boomklevers, grote bonte spechten en appelvinken.

 • Opening ‘Lage Landen, Schatten uit het Rijks’
  26 januari 2018 | Natuurmonumenten

  Opening ‘Lage Landen, Schatten uit het Rijks’

  Op zondag 28 januari vindt in het Stedelijk Museum in Zutphen de officiële opening plaats van de tentoonstelling ‘Lage Landen, Schatten uit het Rijks’. Met landschapsschilderijen uit het Rijksmuseum en de collectie van het Stedelijk Museum van meesters uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, opent de tentoonstelling.

 • Nationale Bijenstrategie ondertekend
  22 januari 2018 | Natuurmonumenten

  Nationale Bijenstrategie ondertekend

  Zojuist is de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Natuurbeschermingsorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven en de overheid hebben de handen ineen geslagen om de massale terugloop van bijensoorten een halt toe te roepen. Natuurmonumenten is één van de 43 partners, die met elkaar 77 initiatieven gaan uitvoeren om de massale bijensterfte in ons land te stoppen. ‘Het is de hoogste tijd voor actie. Met de ambitie en energie van al deze partijen moeten we het tij kunnen keren’, aldus Van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten.

 • Vermijd de bossen
  18 januari 2018 | Natuurmonumenten

  Vermijd de bossen

  Ook in natuurgebieden heeft de storm flink huisgehouden. Natuurmonumenten adviseert iedereen om komende dagen weg te blijven uit bosrijke gebieden.

 • In memoriam: Prof.dr.ir. I.S. Zonneveld
  09 januari 2018 | Natuurmonumenten

  In memoriam: Prof.dr.ir. I.S. Zonneveld

  Op 18 december 2017 overleed prof.dr.ir. I.S. Zonneveld, Ies Zonneveld, zoals velen hem kenden. Hij was bestuurslid van Natuurmonumenten in de jaren 1980 tot 1988. Hij was een positief en optimistisch bestuurslid, een bevlogen natuurbeschermer en een markant mens. Tot op het laatst behield hij zijn belangstelling, energie en levenskracht.

 • Natuurmonumenten zei 1,6 miljoen keer ‘dankjewel’ in 2017
  18 december 2017 | Marjolein Koek

  Natuurmonumenten zei 1,6 miljoen keer ‘dankjewel’ in 2017

  Nederland is nog altijd prachtig, ondanks de enorme druk op natuur en landschap. Gelukkig bleven in 2017 mensen hun liefde voor de natuur op verschillende manieren delen. In totaal kon Natuurmonumenten ruim 1,6 miljoen keer met succes een beroep doen op de brede beweging van natuurliefhebbers in ons land. Zo tekenden in korte tijd 100.473 mensen de online petitie ‘Red onze insecten’ uit bezorgdheid over de afname van de biodiversiteit. Duizenden mensen hebben hun vrije tijd aangeboden als vrijwilliger of dachten na over de plannen voor een natuurgebied.

 • Zienswijze Natuurmonumenten uitbreiding Lelystad Airport
  12 oktober 2017 | Natuurmonumenten

  Zienswijze Natuurmonumenten uitbreiding Lelystad Airport

  Natuurmonumenten heeft een zienswijze ingediend op de uitbreiding van Lelystad Airport, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij roepen de staatssecretaris op bij de herindeling van het Nederlandse luchtruim hoogste prioriteit te geven aan het minimaliseren van geluidhinder, behoud en herstel van rust en stilte in natuurgebieden en het voorkomen van botsingen met vogels.

 • Natuurmonumenten informeert Tweede kamer over Kustpact
  05 oktober 2017 | Marjolein Koek

  Natuurmonumenten informeert Tweede kamer over Kustpact

  Vandaag spreekt Natuurmonumenten in de Tweede Kamer over het Kustpact. Op 21 februari 2017 zetten Provincies en kustgemeenten, onder leiding van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hun handtekening onder het nationaal kustpact. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn, namens de coalitie Bescherm de Kust, mede ondertekenaars. Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, spreekt vandaag in tijdens een rondetafelgesprek over de toekomst van dit kustpact. ”Met dit pact kunnen we onze kust effectief beschermen.”

 • Voorspelling daling stikstof neemt zorgen niet weg
  29 september 2017 | Marjolein Koek

  Voorspelling daling stikstof neemt zorgen niet weg

  Afgelopen dinsdag publiceerde het RIVM een rapport over de verwachte trends in de uitstoot van schadelijke stoffen. Het RIVM voorspelt in een persbericht met optimistische toon een daling van stikstofdepositie van 14% in 2030. Maar Natuurmonumenten trekt op basis van het rapport een heel andere conclusie en maakt zich ernstig zorgen. In 2020 en 2030 zal 40% van onze natuur significante schade ondervinden van stikstof. Op honderden plekken in Nederland wordt de doelstelling voor stikstof in 2020 en 2030 niet gehaald. Het gaat dus niet beter, maar slechter.

 • Opinie 'De Nederlandse identiteit zit in ons unieke landschap'
  27 september 2017 | Natuurmonumenten

  Opinie 'De Nederlandse identiteit zit in ons unieke landschap'

  Vandaag in de Volkskrant een opiniestuk van Natuurmonumenten en LandschappenNL: 'De Nederlandse identiteit zit in ons unieke landschap'.

 • logo