Ga direct naar inhoud
Nieuws

Geopark Schelde Delta ontvangt UNESCO Global Geopark keurmerk

29 maart 2024 | Miranda Fieret

Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water -de samenwerking én de tegenwerking- nog zo zichtbaar in het landschap als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt.

Grondboring Meiduinen

Vijf provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) zijn initiatiefnemers voor het stevige aanvraagdossier en werken hiervoor samen met meer dan 60 gemeentebesturen, kennisinstellingen (zoals HZ/Ugent), musea  en de toeristische diensten. Een huzarenstukje van publiek-private, internationale samenwerking. Eén van die partners is Natuurmonumenten.

Beleving

In de Meiduinen, de voormalige Groede Boudewijn, zijn door de graafwerkzaamheden van de groeve verschillende lagen grond blootgelegd. Het is nu één grote tijdmachine die aardlagen van miljoenen jaren terug laat zien. Het gele zand zijn de stuifzanden uit de Middeleeuwen en dekzanden uit de laatste ijstijd. Je ziet ze nog steeds bij deze ontgravingswand, met oude donkere oppervlakte bodem)lagen daartussen.

Ook de Noordpolder van Ossendrecht is onderdeel van UNESCO Global Geopark Schelde Delta. Zo kijken we hier vanuit de vrij jonge en lage Noordpolder naar de 2 miljoen jaar oude afzettingen van voorlopers van de Rijn en de Maas die de tot 25 meter hoge Brabantse Wal vormen.

50 miljoen jaar jong

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw, gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan)…

Internationaal keurmerk voor geologie

Een erkenning als UNESCO Geopark is een keurmerk dat internationale aandacht schenkt aan het geologisch erfgoed van een gebied, en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. UNESCO hecht ook veel belang aan de educatie, de lokale tradities en de holistische aanpak van de geoparken.

Ontdek het zelf

Profiteer van de aankomende vakantie en wandel of fiets een van de vele interessante routes om het Unesco Global Geopark Schelde Delta te ontdekken: https://scheldedelta.eu/nl/ontdek-unesco-global-geopark

Lees meer informatie op www.scheldedelta.eu

 

Miranda Fieret
Miranda Fieret