Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstel veenlandschap in Kortenhoef en Ankeveen

06 januari 2015 | Astrid Schoenmaker

In januari begint Natuurmonumenten met graven petgaten en vrijmaken oevers.

Herstel veenlandschap in Kortenhoef en Ankeveen

<p>De graafmachines kunnen enige overlast in de gebieden veroorzaken. Naar verwachting is de klus nog voor het begin van het broedseizoen in maart afgerond.</p>
<h3>Ruimte voor bijzondere dieren en planten</h2>
<p>“De gebieden worden in oude glorie hersteld. Vroeger was het gebied weids. In de loop der jaren is het dichtgegroeid met bomen. Ook zijn oude petgaten verdwenen. We gaan hard aan de slag en brengen de variatie in landschappen terug. Hiermee komen ook karakteristieke planten als galigaan, waterviolier, rietorchis en welriekende nachtorchis terug. Daarnaast zijn er straks meer leefplekken voor zeldzame vogels als de purperreiger, snor, rietzanger en grote karekiet” aldus boswachter Marcel Kwant. </p>
<h3>Inloopavond omwonenden en geïnteresseerden </h2>
<p>Op <strong>15 januari</strong> organiseert Natuurmonumenten een inloopavond in het clubgebouw van de Ankeveense IJsclub aan het Stichts End ter hoogte van huisnummer 23 in Ankeveen. De avond start om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 20.30 uur. Boswachters van Natuurmonumenten geven een korte uitleg over de werkzaamheden en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. </p>
<h3>Veen en Vechtplassen </h2>
<p>Het typisch landschap van de Vechtplassen is ontstaan door het afgraven van veen. In de loop van duizenden jaren hoopten plantenresten zich op tot veen. Het veen werd afgegraven door de streekbewoners en gedroogd tot turf, vroeger een belangrijke brandstof. Door het uitsteken van het veen ontstonden petgaten. Het veen werd gedroogd op smalle stroken land, de legakkers. Harde wind en hoge golven spoelden de legakkers later weg, zodat op sommige plaatsen grote plassen ontstonden.</p>
<h3>Herstellen van oer-Hollands landschap</h2>
<p>Laagveengebieden horen bij het oer-Hollandse landschap. Dit cultuurhistorisch landschap bestaat uit plassen, afgewisseld met bloemrijke veenweides, wuivende rietkragen en moerasbosjes. De grote afwisseling zorgt ervoor dat het belangrijke overlevingsplekken zijn voor bedreigde vogels en bijzondere planten. Omdat er in de veengebieden al lang geen turf meer wordt gewonnen groeien ze langzaam maar zeker dicht. Door de verdroging en vermesting rondom de veengebieden gaat dit proces nog sneller. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan in acht laagveengebieden herstelmaatregelen uitvoeren om dit proces te keren.</p>
<p>De veengebieden, met hun bijzondere natuur, behoren tot de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa. Daarom krijgen we voor het herstel ervan een financiële bijdrage van de Europese Commissie. </p>
<p><a href="https://www.natuurmonumenten.nl/project/nieuw-leven-in-het-veen-new-lif… meer herstelprogramma 'Nieuw leven in het veen'</a> </p>

Astrid Schoenmaker

Bioloog en tuinfan