Natuurgebied

Beneden-Dinkeldal

Beneden-Dinkeldal

Welkom in Beneden-Dinkeldal

Het Beneden-Dinkeldal ligt ten oosten van Ootmarsum, niet ver van de Duitse grens. Het Dinkeldal volgt de loop van de rivier de Dinkel. Hier ligt een uniek weidevogelgebied: Ottershagen.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Beneden-Dinkeldal
 • Nieuws
 • Routes
 • Over het gebied

  Grote varieteit aan vogels

  Het Beneden-Dinkeldal bestaat uit open gebied en weilanden die bij hoog water deels onder water staan. Langs de randen staan loofbosjes. De vochtige weilanden en ondieptes in het water trekken allerlei moeras- en weidevogels aan zoals kievit, grutto, tureluur, wulp en watersnip. Je kunt ze bekijken vanuit de vogelkijkhut bij Ottershagen. De kleine karekiet vindt beschutting in de rietkragen. In het loofbos broeden roodborst, zanglijster, wielewaal en vink.

  Beneden-Dinkeldal

  Ottershagen als natte kern

  Het Beneden-Dinkeldal, met natuurgebied Ottershagen als kern, is een ‘natte verbinding’ in de Ecologische Hoofdstructuur, het groene lint van aaneengesloten Nederlandse natuurgebieden. Het gebied is in de regio belangrijk voor weidevogels. Die vinden er voldoende voedsel en beschutting om hun jongen groot te brengen. Tijdens de vogeltrek is Beneden-Dinkeldal een belangrijke pitstop. Natuurmonumenten treft in samenwerking met andere organisaties maatregelen om verdroging van het gebied tegen te gaan o.a. door het plaatsen van een molen om water op te pompen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het Dinkeldal weer een omvangrijk moerasgebied wordt dat gevoed wordt door een vrij meanderende en overstromende Dinkel met haar zijbeken.

  Lentebezoek

  Als de weidevogels over elkaar heen buitelen en voorjaarsbloemen de weilanden inkleuren, is een bezoek aan dit natuurgebied de moeite waard. Er is een fietstocht uitgezet van 25 kilometer. Met een vergunning kun je de Dinkel ook per kano verkennen

  placeholder

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Praktisch

  Beneden-Dinkeldal

  Nieuws van de boswachter

  Direct naar

  logo