Terug

Wandelroute Beningerslikken, Voorne-Putten

Waar: Beningerslikken

Overzicht uitkijktoren Beningerslikken
1 uur 40
5 km
  • Honden welkom, mits aangelijnd

Over de route

Verscholen achter de dijk in het zuidoostpuntje van Voorne-Putten ligt een verassend en bijzonder natuurterrein: de Beningerslikken. Het is onderdeel van de natuur in en rond het Haringvliet, net als Tiengemeten, de Korendijkse Slikken en Tiendgorzen. Ook is het een onmiskenbaar onderdeel van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta, het grote gebied waar aftakkingen van de Rijn en de Maas via estuaria in de Noordzee uitmonden.

Miljoenen trekvogels

Deze Delta ligt precies op de trekroute van miljoenen trekvogels en is - net als de Waddenzee - een onmisbare tussenstop op weg naar hun overwinteringsgebied in Afrika of Zuid- Europa of hun broedgebieden in het hoge noorden. Bij ons kunnen ze rusten en voedsel zoeken, zodat ze energie hebben om de lange reis te vervolgen.  

Dynamiek door het water

Wat Beningerslikken bijzonder maakt is de invloed van het water. Die beweegt niet alleen mee met het waterpeil op de grote rivieren, maar er is zelfs een bescheiden werking van eb en vloed. Land loopt onderwater en valt weer droog. Die dynamiek zorgt voor een gevarieerd landschap met diepe kreken, droogvallende slikplaten en rietruigtes die delen van het jaar onderwater staan. Een ideale plek voor vogels om te broeden en voedsel te zoeken.  

Praktisch

  • Rijd vanaf de weg over de dijk naar de parkeerplaats
  • Honden mogen mee, mits aangelijnd
  • Het pad is onverhard
  • Op de route moet eenmaal overgestoken worden met een trekpontje
  • Check jezelf na afloop altijd op teken.

Waar kun je starten

Beningerslikken
Startpunt

Zuidland, parkeerplaats Beningerslikken

Wat kom je onderweg tegen?

bergeenden op wad.

1. Vogels op de slikplaten

Nog maar net op pad en je kunt als je geluk hebt op de plas al diverse eenden- en ganzensoorten zien zwemmen en langs de randen steltlopers naar eten zien zoeken. Eb en vloed hebben hier nog enigszins invloed, er is een getijverschil van 30 tot 35 cm. In extremere situaties met hoogwater en harde wind kan de waterstand zomaar 1,5 meter stijgen. Die dynamiek zorgt ervoor dat het gebied open blijft en er veel afwisseling is. De vogels maken gebruik van het afwisselende landschap dat in de delta te vinden is, met voor vogels interessante structuren van diepere kreken en ondiepe droogvallende slikplaten, waar ze voedsel zoeken. 

Trekpontje Beningerslikken

2. Oversteek over Haringvliet

Een wandeling in een waterrijk gebied brengt altijd avontuur met zich mee. Zo moet je hier naar de overkant met een trekpontje. Het water dat je oversteekt is een oude kreek die in verbinding staat met het Haringvliet. De kreek zelf heet ook Haringvliet. Vroeger kwam hier het zoute water naar binnen, maar sinds de aanleg van de Haringvlietdam in 1971 is het Haringvliet langzaam zoet geworden. Wel zorgt de directe verbinding, zoals eerder al genoemd, voor de dynamiek die het gebied zo bijzonder maakt.

Heemst1
Heemst2

3. Heemst herinnert aan zoute tijden

Een opvallende plant die je aan de rechterkant van het pad in het groeiseizoen ziet staan is heemst, een groengrijze plant met fluweelachtige bladeren. Deze plant zul je niet snel op andere plekken in Nederland tegenkomen, want het is een soort die van brak water houdt. Hij herinnert dan ook aan de tijd dat het zoute water via het Haringvliet in dit gebied terechtkwam. Blijkbaar is de grond nog steeds geschikt voor deze zouttolerante plant, want hij komt hier nog massaal voor. 

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.