Wandelen

Wandelroute Beningerslikken, Voorne-Putten

  • Honden welkom, mits aangelijnd
Wandelen

Wandelroute Beningerslikken, Voorne-Putten

Verscholen achter de dijk in het zuidoostpuntje van Voorne-Putten ligt een verassend en bijzonder natuurterrein: de Beningerslikken. Het is onderdeel van de natuur in en rond het Haringvliet, net als Tiengemeten, de Korendijkse Slikken en Tiendgorzen. Ook is het een onmiskenbaar onderdeel van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta, het grote gebied waar aftakkingen van de Rijn en de Maas via estuaria in de Noordzee uitmonden.

Miljoenen trekvogels

Deze Delta ligt precies op de trekroute van miljoenen trekvogels en is - net als de Waddenzee - een onmisbare tussenstop op weg naar hun overwinteringsgebied in Afrika of Zuid- Europa of hun broedgebieden in het hoge noorden. Bij ons kunnen ze rusten en voedsel zoeken, zodat ze energie hebben om de lange reis te vervolgen.  

Dynamiek door het water

Wat Beningerslikken bijzonder maakt is de invloed van het water. Die beweegt niet alleen mee met het waterpeil op de grote rivieren, maar er is zelfs een bescheiden werking van eb en vloed. Land loopt onderwater en valt weer droog. Die dynamiek zorgt voor een gevarieerd landschap met diepe kreken, droogvallende slikplaten en rietruigtes die delen van het jaar onderwater staan. Een ideale plek voor vogels om te broeden en voedsel te zoeken.  

Praktisch

  • Rijd vanaf de weg over de dijk naar de parkeerplaats
  • Honden mogen mee, mits aangelijnd
  • Het pad is onverhard
  • Op de route moet eenmaal overgestoken worden met een trekpontje
  • Check jezelf na afloop altijd op teken.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Vogels op de slikplaten

Nog maar net op pad en je kunt als je geluk hebt op de plas al diverse eenden- en ganzensoorten zien zwemmen en langs de randen steltlopers naar eten zien zoeken. Eb en vloed hebben hier nog enigszins invloed, er is een getijverschil van 30 tot 35 cm. In extremere situaties met hoogwater en harde wind kan de waterstand zomaar 1,5 meter stijgen. Die dynamiek zorgt ervoor dat het gebied open blijft en er veel afwisseling is. De vogels maken gebruik van het afwisselende landschap dat in de delta te vinden is, met voor vogels interessante structuren van diepere kreken en ondiepe droogvallende slikplaten, waar ze voedsel zoeken. 

bergeenden op wad.
Vogels op de slikplaten

2Oversteek over Haringvliet

Een wandeling in een waterrijk gebied brengt altijd avontuur met zich mee. Zo moet je hier naar de overkant met een trekpontje. Het water dat je oversteekt is een oude kreek die in verbinding staat met het Haringvliet. De kreek zelf heet ook Haringvliet. Vroeger kwam hier het zoute water naar binnen, maar sinds de aanleg van de Haringvlietdam in 1971 is het Haringvliet langzaam zoet geworden. Wel zorgt de directe verbinding, zoals eerder al genoemd, voor de dynamiek die het gebied zo bijzonder maakt.

Trekpontje Beningerslikken
Oversteek over Haringvliet

3Heemst herinnert aan zoute tijden

Een opvallende plant die je aan de rechterkant van het pad in het groeiseizoen ziet staan is heemst, een groengrijze plant met fluweelachtige bladeren. Deze plant zul je niet snel op andere plekken in Nederland tegenkomen, want het is een soort die van brak water houdt. Hij herinnert dan ook aan de tijd dat het zoute water via het Haringvliet in dit gebied terechtkwam. Blijkbaar is de grond nog steeds geschikt voor deze zouttolerante plant, want hij komt hier nog massaal voor. 

Heemst1
Heemst herinnert aan zoute tijden
Heemst2
Heemst herinnert aan zoute tijden

4Rietruigte

Je loopt hier midden tussen de brede rietkragen. Deze grote rietruigtes, die net iets hoger liggen dan het riet aan de waterkant, bieden broedgelegenheid aan rietzangers, blauwborsten en bruine kiekendieven. Ook de vrij zeldzame noordse woelmuis komt er voor. De Nederlandse populatie van deze moerasbewoner wordt beschouwd als een overblijfsel uit de laatste ijstijd (10.000 jaar geleden). Bij het terugtrekken van het landijs is hij in West- en Midden-Europa vrijwel overal verdwenen. In Nederland heeft dit grote pluizige knaagdier zich tot nu toe kunnen handhaven.

Zeldzame Noordse woelmuis breidt zijn leefgebied uit op Tiengemeten
Rietruigte

5Vogelkijkhut

De mooiste plek om de vogelrijkdom van Beningerslikken te aanschouwen is natuurlijk de vogelkijkhut, die zich aan het eind van dit zijpaadje bevindt. Je hebt prachtig zicht op de diepe kreken, de ondiepe slikplaten en de rietkragen, die samen een breed scala aan vogels aantrekken. Trekvogels gebruiken het gebied om bij te tanken, of om hier te ruien. In een groot deel van het jaar vind je hier watervogels als bergeend, krakeend brandgans, en steltlopers als kluut, kievit, grutto en kemphaan. Na het broedseizoen zijn hier vaak flinke groepen lepelaars te zien. Grote kans dat deze gebroed hebben in het Quackjeswater, een belangrijke broedkolonie in de buurt.

Lepelaars bij zonsopgang op Vlieland
Vogelkijkhut
Vogelhut Beningerslikken
Vogelkijkhut
Tureluur
Vogelkijkhut

6Brug bij het Spui

Je gaat hier via een brug over de grootste waterinlaat van het gebied, de verbinding met het Spui. Deze rivier loopt van de Oude Maas naar het Haringvliet en vormt de scheiding tussen de eilanden Voorne-Putten en de Hoeksche Waard.

Het bijzondere aan het Spui is de stroomrichting van de rivier is omgekeerd nadat de Deltawerken werden aangelegd: het water stroomt niet meer via het Haringvliet naar zee, maar vanuit het Haringvliet, door het Spui naar de Oude Maas, om vervolgens via de Nieuwe Waterweg de zee te bereiken.

Brug over spui
Brug bij het Spui
kaart spui
Brug bij het Spui

7Uitkijktoren

Als je er toe in staat bent om de trappen te beklimmen, is bestijging van de uitkijktoren een eigenlijk een must. Het geeft een prachtig uitzicht over het natuurgebied en de wijde omgeving. Let onderaan de trap op de funderingen waar de toren op is gebouwd. Deze stamt nog van de boerderij die hier gestaan heeft, toen een deel van de Beningerslikken als landbouwgrond werd gebruikt. Later werd deze grond weer teruggegeven aan de natuur.

Uitkijktoren Beningerslikken
Uitkijktoren
Overzicht uitkijktoren Beningerslikken
Uitkijktoren

8Laatste stukje

Je bent bijna aan het eind van de wandeling. Loop vanaf hier langs het fietspad (pas op voor de fietsers) terug naar de parkeerplaats. Vergeet niet nog even te genieten van de laatste blik op de slikken links van je.

Nog niet uitgewandeld? Doe de ook korte wandeling in het verassende jonge natuurgebied de Wolvenpolder in Spijkenisse, niet ver hier vandaan.

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.