Ga direct naar inhoud
Nieuws

Waarom vroeger maaien?

19 mei 2022 | Miranda Fieret

Witbol bloeit voordat de zomerkruiden gaan bloeien. Door vroeg te maaien, dringen we ze actief terug ten gunste van latere soorten bloemen. Het aandeel wilde bloemen is in deze graslanden erg laag en één van de doelen van vroeg maaien is juist zorgen dat er meer ruimte komt voor kruiden en bloemen.

Scherpe boterbloem

Bijkomend voordeel is dat er vóór de bloei ook veel voedingsstoffen in de stengel zitten, die tijdens en na de bloei weer 'teruggetrokken' worden de bodem in. Hiermee is verschralen dus ook een stuk effectiever. We halen meer voedingsstoffen uit de bodem zodat zeldzamere bloemen beter kunnen groeien. Denk bijvoorbeeld aan brunel, scherpe boterbloem (zie foto) en margriet.

Door stukken vroeg in het jaar te maaien krijg je meer variatie. Als de meeste kruiden in het ene grasland uitgebloeid zijn, is de kans groot dat het vroeg gemaaide grasland dan juist in bloei komt. Zo ontstaan er warme, luwe plekken voor vlinders en zijn er meer bloemen voor insecten.

Grondbroeders en reeën

Bij vroeg maaien is het natuurlijk wel belangrijk dat je bedacht bent op grondbroeders en reeën. Daarom controleren we de gebieden altijd van tevoren. Dit doen we met een speciale drone en vrijwilligers die al actief zijn in het gebied. En waar reekalveren liggen of vogels broeden, wordt niet gemaaid.

Miranda Fieret
Miranda Fieret