Ga direct naar inhoud
Nieuws

Cultuurhistorisch herstelproject De Klencke

02 april 2024 | Zita Dijkema

Al lopend door de prachtige lanen van De Klencke hoor je spechten kloppen op het oude hout, gaten in holle bomen worden bewoond door vleermuizen en marters. Valt het je op dat er weer vrij zicht is naar de Haverzate? Natuurmonumenten voert op De Klencke een cultuurhistorisch herstelproject uit, waar dit onderdeel van is.

Laan aan De Klecke

De dubbele eikenlaan van de Havezate naar de Klencker Es ziet er weer uit zoals vroeger. Kleine boompjes zijn tussen de laanbomen verwijderd en dode takken zijn weggehaald, hierdoor is de Havezate weer goed zichtbaar. De oude eiken- en beukenbomen zijn van groot belang voor dieren die de holtes gebruiken om te broeden, zoals vogels, vleermuizen en marters.

Landgoed De Klencke

Natuur

Dit prachtige landgoed De Klencke ligt op de overgang van het laaggelegen beekdal naar de hoger gelegen zandgronden van het Drents Plateau. Door deze overgang heeft het gebied diverse typische landschappen. In het beekdal heb je natte, bloemrijke hooilanden en houtwallen. Op de hogere zandgronden zijn er heidevelden met voedselarme vennetjes.

Boommarters in een holte van een eikenboom

Boomkwekerij

In de bospercelen op het landgoed lag vroeger een perceel dat in gebruik was als boomkwekerij. Hier werden eiken en grove dennen opgekweekt tot ze groot genoeg waren om in het bos geplant te worden. Er groeien nu jonge beuken tussen de bomen van de vroegere boomkwekerij. Deze beuken kunnen op termijn de eiken en grove dennen verdringen. Om dat te voorkomen hebben de jonge beuken plaats gemaakt voor de oorspronkelijke bomen. Langs de Schapendrift zijn er enkele beuken omgezaagd en verwijderd. In sommige gevallen zijn er grotere bomen geringd, deze staan wat verder van het pad af. Door de beuken te ringen, blijven ze staan en dat levert staand dood hout op. Dit is goed voor schimmels en insecten, dit zorgt voor meer biodiversiteit in het bos.

Geringde beuk

Geringde beuk

Rabatten

Het was vroeger erg nat in dit bos, daarom zijn er rabatten gemaakt. Dit zijn verhogingen tussen greppels. De grond die uit de greppels afkomstig is wordt gebruikt om het rabat mee op te hogen, op deze verhogingen groeien bomen. In de bospercelen zijn de rabatten nog duidelijk te zien. Verder kun je dood hout zien liggen in de bospercelen, hier maken insecten en schimmels veel gebruik van.

Zelfvoorzienend

De Klencke was een zelfvoorzienend landgoed, inmiddels is dat niet meer zo. Maar Natuurmonumenten wil de functie van het landgoed wel zichtbaar houden. Er wordt hier van oudsher gewerkt en gewoond in een typisch Drents landschap. Er waren bosvakken waar hout werd weggehaald, schapen gingen over de Drift naar de heide en graslanden en bomen werden gekweekt in de boomkwekerij. Ook nu is de historie nog goed terug te zien.

De Klencke in bloei
Zita Dijkema
Zita Dijkema