Ga direct naar inhoud
Nieuws

Omvormen natuurperceel aan Zandstraat nabij Keversbroek

21 november 2022 | Kay Jans

Aan de Zandstraat nabij het Keversbroek in Kelpen-Oler gaan we het perceel met struikgewas onder de hoogspanningskabels (ter hoogte van huisnummer 4) omvormen naar vochtig hooiland.

perceel Keversbroek omvormen 2022

Als de begroeiing te dicht in de buurt komt van de masten en kabels, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Om dat te voorkomen, voeren we regelmatig onderhoud uit aan het struikgewas.

Van struweel naar vochtig hooiland

“De afspraak met TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk, is dat we de begroeiing eens in de drie jaar afzetten omwille van de veiligheid”, legt coördinator natuurbeheer Frenk Janssen uit. “Omdat het gebied heel nat is, kunnen we er soms lastig werken. Dat maakt het beheer relatief arbeidsintensief en duur. Daarom gaan we deze strook omvormen naar vochtig hooiland, zodat het perceel in de toekomst gemaaid kan worden. Zo houden we de situatie veilig en beheersbaar. Tegelijkertijd zal de biodiversiteit erop vooruit gaan, door meer afwisseling in het terrein aan te brengen.”

Werkzaamheden

De aannemer begint in de week van 21 november 2022 met het weghalen van struiken en bomen, het verwijderen van stronken en het egaliseren van de ondergrond. De werkzaamheden gebeuren machinaal, aan- en afvoer vindt plaats via eigen terreinen van Natuurmonumenten en de veldweg/Zandstraat. Tijdens de uitvoering kan enige hinder ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm van geluid. De Zandweg blijft toegankelijk. Naar verwachting duren de werkzaamheden circa twee weken.

Meer informatie

Vragen? Neem contact met ons op door te mailen naar [email protected].

struikgewas perceel zandstraat

Het struikgewas onder de hoogspanningskabels wordt machinaal verwijderd.

Kay
Kay Jans