Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meelsnuitjes' voor natuurgebied De Onlanden

23 juni 2016 | Natuurmonumenten

Ze zijn met z'n vieren, de Exmoorpony's die begin juni in natuurgebied De Onlanden aan de rand van de stad, arriveerden.

Meelsnuitjes' voor natuurgebied De Onlanden

Uitbreiding van de kleine groep laat naar verwachting niet lang op zich wachten aldus boswachter Bart Zwiers: 'volgend voorjaar wordt het eerste veulen geboren en over een jaar of tien leeft er een wilde kudde van (maximaal) dertig Exmoorpony's in De Onlanden'.

Korte beentjes en meelsnuit

De vrij zeldzame, kleine, bruine pony's - herkenbaar aan hun korte beentjes en hun meelsnuit (alsof ze hun neus in een emmer meel hebben gestoken) - komen van een kudde uit Engeland, het thuisland van deze oerpony's. Ze gaan het gras in De Onlanden kort houden waarmee bosvorming tegen wordt gegaan. Ze kunnen met gemak zomer en winter buiten blijven, zonder bijgevoerd te hoeven worden.

Begrazing

De Exmoorpony's vormen de derde groep grote grazers die de begrazing van twintig hectare van het totale natuurgebied voor hun rekening nemen. Ze zijn een waardevolle aanvulling op de paar Schotse Hooglanders en de 400 Limousinekoeien, omdat ze een andere wijze van grazen hebben. Waar koeien gras met hun tong afscheuren, gebruiken Exmoorpony's juist hun gebit waardoor ze het gras veel korter houden. Ook poepen ze op vaste plekken. Daar eten ze niet en daar schiet het gras de lucht in. Die verschillende types vegetatie oefenen aantrekkingskracht uit op nieuwe diersoorten. Over niet al te lange tijd zullen er veldleeuweriken, roerdompen, paapjes, porseleinhoentjes en grauwe klauwieren te vinden zijn in De Onlanden aldus Bart Zwiers.

Dank aan alle gevers!

Voor de aankoop van de pony’s is Natuurmonumenten afgelopen winter financieel gesteund door de deelnemers aan de Groene 4-mijl en de bezoekers van de kerststal op De Onlanderij.

Fietsen en wandelen in De Onlanden

placeholder

Fotograaf: Bart Zwiers Bron: Natuurmonumenten

Natuurmonumenten