Ga direct naar inhoud
Nieuws

Schetsontwerp vernieuwde Onlanderij gereed

14 juli 2023 | Erica Slagter

Natuurmonumenten heeft het schetsontwerp van de vernieuwde Onlanderij klaar. De huidige Onlanderij, gelegen aan de rand van het natuurgebied De Onlanden is verouderd. Om ook in de toekomst een geliefde ontmoetingsplek te blijven voor jong en oud zijn vernieuwingen van de huidige gebouwen en speelnatuur noodzakelijk. Alle vernieuwingen vinden plaats binnen de contouren van het bestaande erf. “Bij de vernieuwde Onlanderij leren volwassenen en kinderen over het landschap en waterberging van De Onlanden en inspireren we ze om ook thuis de natuur meer ruimte te geven”, stelt Bart Zwiers, boswachter van Natuurmonumenten.

Poort Onlanderij

Belangrijkste wijzigingen

De bestaande potstal en speelnatuur worden opgeknapt en toekomstbestendig gemaakt. Zowel het voormalige woonhuis als de ligboxenstal worden verwijderd. Voor de horeca, die nu in het voormalige woonhuis gevestigd is, komt een nieuw gebouw. Het ontwerp daarvoor is in de maak. Daarnaast wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid naar circa veertig stuks. “We hebben ons uiterste best gedaan de ontvangen feedback uit de omgeving zoveel mogelijk te verwerken in dit nieuwe kleinschaligere ontwerp”, zegt Zwiers.

Schetsontwerp Onlanderij

Vervolg

Dit schetsontwerp vormt de basis voor het definitieve inrichtingsplan. Bart geeft aan dat verwacht wordt dat er nog dit najaar gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden. De inrichting zal gefaseerd uitgevoerd worden en indien alles volgens plan verloopt in 2026 volledig afgerond zijn. Los hiervan zijn de gemeente Tynaarlo en Natuurmonumenten een technische en financiële verkenning gestart ten aanzien van een tweede verkeersontsluiting naar de Onlanderij. De huidige verkeersontsluiting was als punt van zorg ingebracht door de omgeving. 

Ontmoetingsplek

De Onlanderij is één van de ontmoetingsplekken van Natuurmonumenten. Door het bieden van een gastvrije ontvangst, en inspirerende informatie over het gebied voorziet Natuurmonumenten in een behoefte van natuurbezoekers. “We verbinden mensen en natuur met elkaar en bouwen een relatie op met de bezoekers in onze gebieden. Natuurbeleving legt een belangrijke basis voor toekomstige natuurbescherming”, aldus boswachter Bart. 

Digitale nieuwsbrief 

Belangstellenden die op de hoogte gehouden willen worden van de voortgang en de werkzaamheden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden onderaan de projectpagina van de Onlanderij, De nieuwsbrief verschijnt gedurende de looptijd van het project, op onregelmatige basis.

Erica Slagter