Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Droogte funest voor vissen in de natuur

23 juli 2015 | Sander Verwoerd

Het schrijnend tekort aan hemelwater, een lage grondwaterstand en hoge temperaturen vormen een steeds groter probleem voor de natuur in verschillende gebieden.

Droogte funest voor vissen in de natuur

<p>De gebieden kampen met extreem lage waterstanden. Eén voor één vallen ze droog. De Pastoorsweijer staat al helemaal droog. Dit levert acute problemen op voor de populaties vissen, water- en oeverplanten die onomkeerbare schade kunnen oplopen. Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel zijn bezorgd over de gevolgen van de droogvallende waterpartijen in deze buitengebieden van Bergeijk.</p>
<h3>Droogste zomer in jaren</h3>
<p> “We staan met de rug tegen de muur”, bekent Ivo van der Grinten, boswachter van Natuurmonumenten. “We maken één van de droogste zomers sinds tientallen jaren mee en zien de gevolgen hiervan in de natuurgebieden die we beheren."</p>
<h3>Redden van de vissen is niet mogelijk</h3>
<p>Bezoekers van het gebied hebben de eerste gevallen van vissterfte al gemeld bij de boswachter en vragen om redding van de vissen in nood. Ivo van der Grinten; “We stellen de bezorgde reacties van het publiek erg op prijs, maar we kunnen helaas geen passende oplossing bieden. Extra watertoevoer is vanwege de schaarste niet toegestaan en de redding van de spartelende vissen is onhaalbaar en zelfs gevaarlijk. De dikke sliblaag op de bodem van de waterpartijen is verraderlijk en maakt het benaderen van de noodlijdende vissen onmogelijk.”</p>
<p><a href="/media_colorbox/48512/media_large/nl"></a></p>

placeholder

<p>Bijzondere natuur
</p><p>De voormalige kweek- en visvijvers de Liskes en de Pastoorsweijer maken deel uit van een uniek eeuwenoud watersysteem, dat gepaard gaat met heel bijzondere natuurwaarden. De roerdomp, de ijsvogel en allerlei libellen voelen zich hier goed thuis. Natuurmonumenten beheert dit bijzondere samenspel van cultuurhistorie en natuur en houdt dit samen met andere partijen, zoals het waterschap, in stand.</p>
<p>Natuurmonumenten beschermt de natuur in Nederland al meer dan 110 jaar. Dit kunnen wij ondere doen dankzij onze 725.000 leden. Help jij ook mee? </p>
<p><a href="https://www.natuurmonumenten.nl/doemee">Ja, ik wil meedoen &gt;&gt;</a></p>
<h3>Prioriteiten stellen</h3>
<p>De natuur- en landbouwgebieden maar ook de visvijvers stroomafwaarts zijn afhankelijk van de watertoevoer via de Beekloop met haar aftakkingen van sloten en beekjes. De hoeveelheid benodigd water voor de Liskes en voor de Pastoorsweijer is niet meer beschikbaar. Waterschap De Dommel heeft in samenspraak met de gebruikers van de gronden voor dit gebied een volgorde van waterbehoeftes vastgesteld. Zo wordt in deze periode de waterdoorvoer streng en zuinig gereguleerd.</p>
<h3>Veranderend klimaat</h3>
<p>Dit proces is mede het gevolg van het veranderende klimaat. Warmere zomers met minder water zullen in de toekomst vaker gaan voorkomen. Voor de korte termijn zijn hier geen betaalbare en gemakkelijk uit te voeren oplossingen voor te bedenken. Het Waterschap en Natuurmonumenten zullen nog intensiever met elkaar samenwerken om dit probleem in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Het realiseren van hogere grondwaterstanden lijkt daarbij cruciaal.</p>

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd