Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Sanering Palenterrein in natuurgebied De Plateaux

22 januari 2015 | Sander Verwoerd

Dieren, planten en bezoekers genieten straks nog meer van het gebied, nu er gesaneerd is.

Sanering Palenterrein in natuurgebied De Plateaux

<p>Binnen het natuurgebied werden alleen de paden gesaneerd waarop pure zinkassen (restanten uit de zinkindustrie) liggen.</p>
<h3>Oog voor de natuur</h3>
<p>We hebben bij de sanering heel goed opgelet dat er geen bijzondere natuurwaarden verloren gingen. Om dat te waarborgen, huurde Natuurmonumenten een gespecialiseerd bureau in.</p>
<p>Ook was de overlast voor de dieren in het gebied minimaal, omdat de ingrijpende werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvonden. Het blijkt ook dat de aanwezige verontreiniging geen gevolgen voor het grondwater op heeft geleverd.</p>
<p>Er werd niet gekozen voor een rigoureuze sanering met grootschalig afgraven, omdat dit niet opwoog tegen de kosten en risico’s voor de natuur die je nu in het gebied vindt. </p>
<h3>Erfenis uit de zinkfabriek<a href="/media_colorbox/41125/media_large/nl"></a></h3>

placeholder

<p><strong>Fotograaf</strong>: Michel Hendrix<strong>Bron</strong>: Natuurmonumenten
</p><p>Het Palenterrein maakt onderdeel uit van het Europees beschermd natuurgebied De Plateaux. Maar tussen 1950 en 1990 werden op een stuk grond (ongeveer 18 hectare) boomstammen opgeslagen en bewerkt voor gebruik als heipalen in o.a. het Hollands veengebied. Voor de aan- en afvoer van die palen werden paden in het natuurgebied verhard met wat in de buurt voor handen was: puin, granulaat en ook ‘zinkassen’.</p>
<p>Deze zinkassen vormen de basis voor de vervuiling van het terrein. Het is een erfenis vanuit de voormalige zinkerts-verwerkende industrie die in het grensgebied van Valkenswaard in de vorige eeuw zeer actief was. Hierbij kwamen onder andere aanzienlijke hoeveelheden zinkresten ofwel slakken vrij, die in een groot gebied zijn verspreid door toepassing als funderingsmateriaal voor wegen en erven.</p>
<h3>Europese parel</h3>
<p>Het Palenterrein, dat Natuurmonumenten in 1982 in verhuurde staat verwierf, heeft grote natuurwaarde. Er leven beschermde plant- en diersoorten als knolsteenbreek, rapunzelklokje, meerdere soorten kikkers, padden, levendbarende hagedissen en verschillende bijzondere soorten insecten.</p>
<h3>Meer informatie</h3>
<p>De sanering werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun vanuit het project <a href="http://www.abdk.nl/html/page290.asp">Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK)</a>. Neem voor meer informatie over de werkzaamheden en het gebied contact op met Beheereenheid Kempen en Midden-Limburg van Natuurmonumenten (tel. 0495-583130).</p>

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd