Ga direct naar inhoud

Parelsnoer van Wijers

In Bergeijk aan de Beekloop ligt een complex van visvijvers en vloeiweiden als ware parels aan een snoer. Natuurmonumenten herstelt de oude visvijvercomplexen zodat hier zeldzame vogels hun plek weer vinden. Naast het cultuurhistorisch herstel van de visvijvers krijgt het gebied ook een functie als waterbuffer

roerdomp

Liskes

De Liskes is met haar dertien bassins het grootste complex van de parelsnoer. Vroeger werd in de vijvers vis gekweekt voor de monniken van het Augustijnenklooster in Eindhoven. In het afgelopen decennium heeft het gebied flink te lijden gehad van droogte waardoor bijzondere broedvogels zijn verdwenen en het ingenieuze watersysteem van de vijvers beschadigd raakte. In de winters van 2021 en 2022 zijn de dijken vrijgemaakt van begroeiing en de lekken gedicht, stuwen en buizen zijn vernieuwd zodat het water net als in de jaren ‘50 per vijver gestuurd kan worden.  Nu kan het gebied zich ontwikkelen als wetland op de hoge droge zandgronden, waar de roerdomp en de woudaap hopelijk snel terugkeren. Vogelliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Vanaf de hoofddijk en de vogelkijkhut kan je wintertaling zien dobberen op het water, de zilverreiger zien jagen en wellicht de blauwborst ontdekken in het riet.

vogelvlucht liskes

Liskes in vogelvlucht

Pastoorsweijer

Zonder ingrijpen zouden de vijvers van de Liskes en de Pastoorsweijer dichtgroeien en leeglopen. Daarom zijn we in de winter van 2022 ook gestart met het opknappen van de vijvers van de Pastoorsweijer. Net als bij de Liskes zijn ook hier de dijken tussen de visvijvers vrijgemaakt van opkomende boompjes. Op sommige plaatsen is riet weggehaald om te voorkomen dat de vijvers verlanden. Volgende winter, voor het broedseizoen van 2023, herstellen we de stuwen en monniken bij deze vijvers. Dan kunnen ook de zeven vijvers van de Pastoorsweijer straks weer stralen aan de Beekloop. Behalve de bijzonder vogels verwachten we hier ook libellen en juffers als paardenbijter, grote keizerlibel en de watersnuffel.

 

 

watersnuffel

Watersnuffel

Waarde voor water

Samenwerken is de sleutel voor het herstel van deze parels aan de Beekloop. Water is in beweging en is schaars. Door nieuwe en nauwkeurig te regelen in- en uitlaatstuwen van Waterschap de Dommel kan het water van de vijvers vastgehouden en gestuurd worden in het gebied. Herstel van de lekkages in de dijken, het vervangen van de oude stuwen en buizen zodat het de vijvers naast natuurgebied ook fungeren als waterbuffer is (mede) mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant en de Coca Cola foundation. Coca Cola maakt met deze bijdrage mogelijk dat voor frisdrank onttrokken grondwater weer terug geleverd wordt aan de natuur/bodem.

Brouwersweijer

In 2021 heeft Natuurmonumenten de zeven hectare voormalige vloeiweiden van de Brouwersweijer aangekocht. Net als de Liskes en de Pastoorsweijer is de Brouwersweijer onderdeel van het Nederlandse Natuurnetwerk. In het verleden werd de weiden bevloeid met water uit de Beekloop, zodat hier hooi verbouwd kon worden. Op het perceel en in de omgeving zijn de structuren en de restanten van de waterregelwerken van het vloeiveldverleden nog prachtig zichtbaar. Natuurmonumenten en Waterschap de Dommel slaan de handen ineen om de cultuurhistorische waarden van de vloeiweiden te behouden en natuur te ontwikkelen. Dit gaan we in de nabije toekomst doen door oude waterwerkjes te herstellen en aanvoer van water uit de Beekloop weer mogelijk te maken. Het gebied kan zo bij hoogwatersituaties worden ingezet als waterbergingsgebied. Ook de grondwaterstand gaat omhoog waardoor er waardevol grasland en moerasnatuur ontstaat. 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid