Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hard gewerkt aan natte natuur De Sprengenberg

04 oktober 2018 | Jantine Wesselink

Op de Sprengenberg (Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug) was het afgelopen maand een komen en gaan van mensen en machines. Er is hard gewerkt aan de natte natuurparels: Hellinghoogveen, Eendenplas en poelen. Met als doel de natuur een handje te helpen.

Herstel Hellinghoogveen

Hellinghoogveen: natuurparel

Aan de voet van de Palthetoren langs de Van Heekweg ligt een voor Nederland unieke natuurparel: het Hellinghoogveen. Hoogveen op een helling. Dit natte plekje herbergt vele zeldzame hoogveenmossen, planten en dagvlinders. Zoals de zeldzame zilveren maan. Onder het Hellinghoogveen zit een ondoorlatende keileem laag, die ervoor zorgt dat het veen goed nat blijft. Bekijk dit filmpje van de Nederlandse Geologische Vereniging over het effect van keileem >>

Zilveren maan

de zeldzame zilveren maan

Minutieus opgeschoond

Maar het Hellinghoogveen heeft veel last van teveel aan stikstof. Dat werk net als mest en laat grassen als pijpenstrootje harder groeien. Maar die verstikken juist de karakteristieke hoogveenvegetatie. Ruben Vermeer, boswachter ecologie bij Natuurmonumenten in Salland: "Om de bijzonder soorten in het gebied te behouden hebben we het veen minutieus 'opgeschoond'. Bomen en pijenstro zijn verwijderd, greppels zijn gedempt of opgeschoond, rondom het hoogveen is geplagd en de zandweg is opgehoogd. De meest ingrijpende maatregel is het dempen van de poel geweest. Dat was noodzakelijk nadat uit onderzoek bleek dat de poel water onttrok van het Hellinghoogveen en deze daarmee uitdroogde.

Eendenplas

De Eendenplas in natte tijden

Potstalsysteem

Dieper in het bos, in het begrazingsgebeid is de Eendenplas aangepakt. Ook hier raakte de bijzondere vochtige heidevegetatie in de knel door vergrassing. Door ondiep te plaggen en daarmee het gras te verwijderen krijgt de heide weer de ruimte om zich uit te breiden. Vermeer: "Het plagsel konden we goed te gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe akkers op het centrale heideterrein. Met behulp van een trekker met speciale apparatuur is het plagsel verspreid over de nieuwe akkers. De akkers zorgen voor meer structuur op de heide en trekken veel vogels en insecten aan. Een mooi voorbeeld van het hergebruiken van materiaal, net als bij het oeroude potstalsysteem."

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink