Ga direct naar inhoud
Nieuws

Barsbekerbinnenpolder moet ideaal verblijf worden voor weidevogels

08 november 2022 | Hester Wolters

De Barsbekerbinnenpolder te Zwartsluis moet een nog beter thuis worden voor weidevogels. Dat kan door in het voorjaar de bodem natter te maken. Natuurmonumenten gaat daar samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Melkveebedrijf Weidevol werk van maken. Zo hopen zij het tij te keren in het gebied. Tijdens een inloopbijeenkomst op 23 november worden de plannen toegelicht.

Gruttomoeder

Het aantal weidevogels neemt landelijk al jaren af door het verdwijnen van geschikt broedgebied. Voor de Barsbekerbinnenpolder is het gelukkig nog niet te laat. Met nieuwe maatregelen willen de partners samen de polder in oude glorie herstellen als een van de allerbeste weidevogelbieden van Overijssel.

Boerenlandvogels

Boerenlandvogels als de kievit, grutto en tureluur zijn nog altijd te vinden in de Barsbekerbinnenpolder dankzij het huidige weidevogelbeheer van de boeren in dit gebied. Het agrarische gebied is aantrekkelijk voor de vogels door het open en uitgestrekte polderlandschap en omdat er weinig verstoring is. “Maar ondanks de goede omstandigheden en het beheer lopen de aantallen weidevogels in de polder steeds verder terug. Daarom is er meer nodig, zoals een hoger waterpeil in dit veenweidegebied”, legt Gidion Kok van Natuurmonumenten uit.

Jaarlijks tijdelijk hoger peil

Weidevogels gedijen namelijk goed in bloemrijke, drassige weilanden met volle sloten. Bloemen trekken insecten aan en die zijn voer voor de jonge weidevogels. Alleen uit zachte, natte grond kunnen de vogels met hun snavels wormen omhoogtrekken. Om dat goed te faciliteren wordt in de winter en lente het waterpeil tijdelijk verhoogd in een aaneengesloten gebied van 160 hectare. Het overige deel van de polder behoud het huidige polderpeil. Eerder verspreide percelen van Natuurmonumenten zijn vanaf 2023 met elkaar verbonden dankzij de landinrichting Vollenhove – Blokzijl.

Impressie Barsbekerbinnenpolder

"Wij zijn daar enthousiast over”, vertelt Inez Hamel van het waterschap. “Het is geen verzameling losse postzegels meer, maar een mooi aangesloten gebied waar we één hoger waterpeil kunnen instellen. Zo houden we goed overzicht en kunnen we de effecten beheren.” Ook CO2-reductie is voor het waterschap een belangrijke reden om mee te werken. Door het veen te vernatten wordt CO2 vastgehouden en voorkomen dat de bodem daalt.

Ook Hermen Spans van Weidevol ziet kansen voor natuur en bedrijf. “Wij doen al veel samen met Natuurmonumenten en dit is een mooie volgende stap in onze samenwerking. Wij blijven de grond als erfpachter gedeeltelijk beheren. Onze bijdrage aan weidevogelbeheer past bij onze missie als biologische boer.” Jonge weidevogels moeten zich kunnen verschuilen. Een gevarieerd grasland met open en dichte plekken is daarvoor belangrijk, zegt Spans. “Half juni wordt het water weer teruggebracht naar het gewone polderpeil. Rond die tijd vliegen de jonge weidevogels ook uit, waarna wij en andere pachters kunnen maaien of beweiden.”

Hester Wolters NM
Hester Wolters