Ga direct naar inhoud
Nieuws

Goed vlinderjaar in De Wieden

19 november 2018 | Regina Brouns

Het was een goed jaar voor vlinders en libellen in De Wieden. Dat concludeert Evert Ruiter die samen met een groep vrijwilligers voor Natuurmonumenten dagvlinders, libellen en sprinkhanen monitort. “Veel soorten zijn stabiel gebleven of in aantallen toegenomen”, aldus de eigenaar van Alcedo Natuurprojecten.

Sierlijke witsnuitlibel

Explosieve stijging

Zijn bevindingen baseert hij op tellingen rondom Dwarsgracht, het deelgebied dat hij dit jaar onderzocht. Elk jaar komt een deel van De Wieden aan bod. Na zes jaar is het hele gebied onder de loep genomen. “Vergeleken met het vorig onderzoek in dit gebied zien we onder meer een explosieve stijging van het aantal sierlijke witsnuitlibellen. Die waren bijna uitgestorven in Nederland, maar de opmars in  De Wieden is opvallend.”

Hoge kwaliteit

Dat geldt ook voor de Kempense heidelibel. “Ook een soort die bijna helemaal was verdwenen, maar die nu onder meer in Weerribben en Wieden weer opduikt”, zegt Ruiter. Hij is ook blij met de waarnemingen van de zompsprinkhaan. “Dat is een moeilijk  te vinden soort die we op meerdere locaties hebben aangetroffen. Dat deze soort hier voorkomt, zegt iets over de hoge kwaliteit van het gebied én dat het beheer van Natuurmonumenten op orde is.”

Stabiel

Stabiel zijn bijzondere soorten als de zilveren maan en de gevlekte witsnuitlibel. De zeldzame aardbeivlinder werd in dit deelgebied niet gezien, maar elders in De Wieden komt die nog wel voor. “Ook de gevlekte glanslibel hebben we waargenomen. Deze soort, die vooral in moerasbos leeft, is moeilijk te inventariseren”, aldus Ruiter. De grote vuurvlinder kon hij helaas niet noteren.

Gunstig beeld

Desondanks spreekt hij over een ‘gunstig beeld’ na de tellingen tussen mei en september. Ruiter schrijft dat onder meer toe aan de uitbreiding van het aantal vochtige hooilanden in De Wieden. “Dat beleid van Natuurmonumenten heeft een positief effect. Verder is de waterkwaliteit in De Wieden goed en zijn alle verlandingsstadia voldoende aanwezig. Voor vlinders en libellen is dat belangrijk.”

De droogte en de extreem warme zomer heeft in De Wieden geen invloed gehad op vlinders en libellen vanwege het waterrijke karakter van het gebied.

Regina Brouns