Ga direct naar inhoud
Nieuws

Maaien

09 juli 2020 | Erica Slagter

Zo nu en dan ontvangen we de vraag waarom Natuurmonumenten toch de bloeiende bloemen heeft gemaaid. Het antwoord is dat we door maaien de (bloemrijke) hooilanden in De Wieden behouden én de dieren die hiervan afhankelijk zijn.

Hooiland

Instandhoudingsbeheer

Om in natuurbeheer-termen te spreken: we voeren hier instandhoudingsbeheer uit. Wanneer we de hooilanden in De Wieden niet zouden maaien, dan ontwikkelt een hooiland met een rijkdom aan bloemen zich via een ruig grasveld vol distels en brandnetels tot uiteindelijk bos. Van de grote rijkdom aan verschillende planten en dieren, dús een hoge biodiversiteit, blijft dan niet veel over.

 

Ruim voedselaanbod

In De Wieden is er 800ha aan hooiland te maaien. Los van het feit dat we dat niet allemaal in één keer kunnen maaien, willen we dat ook niet. We faseren het maaien én we laten 10% van het perceel ongemaaid. Dit is ten behoeve van vlinders en insecten om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende aanbod van nectar is. Zij leven van de nectar en er liggen natuurdoelen om het hooiland in stand te houden, daarmee blijft het leefgebied voor de insecten in stand. Voor het faseren zijn percelen per ‘vanaf’-maaidata ingedeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat een paar weken na het maaien weer bloemen gaan groeien en er dus op die plek weer ruim aanbod van nectar zal zijn. Voor instandhoudingsbeheer is de eerste ‘vanaf’-maaidatum 15 juni, direct na het broedseizoen.

Kortom, om een hoge biodiversiteit in dit gebied te kunnen behouden, is continu beheer nodig. Hier valt ook het maaien van bloeiende bloemen onder.

Informatie over een andere vorm van beheer, het vroeg maaien, is hier te vinden.

Erica Slagter