Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meer kolonievogels en juist minder watervogels

12 november 2019 | Regina Brouns

Het gaat goed met de kolonievogels en bijzondere broedvogelsoorten in De Wieden. Vooral in de hoogwaterzone bij Giethoorn blijft het aantal kolonievogels stijgen.

Roerdomp

 Ook zijn er meer aalscholvers in de Bakkerskooi dan vorig jaar. Dat blijkt uit de vogeltellingen van het afgelopen jaar.

Telling bijzondere soorten

Medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten telden in de hele Wieden bijzondere soorten. Opvallende nieuwe en zeldzame soorten zijn onder meer de kwartel, de porseleinhoen en de roodmus. Ook met de roerdomp  en de lepelaar gaat het dit jaar goed, terwijl het aantal bruine kiekendieven en purperreigers afnamen ten opzichte van vorig jaar.

Telling alle soorten in deelgebied

Naast de zoektocht naar bijzondere soorten in de hele Wieden, inventariseerden de tellers alle soorten in ruwweg het gebied tussen Dwarsgracht en Sint Jansklooster. Dat is een van de zes deelgebieden. Elk jaar inventariseren wij een van die gebieden, zodat na zes jaar vergelijkingen getrokken kunnen worden.

Niet gunstig

En die vallen dit jaar juist niet gunstig uit. Het aantal soorten broedvogels nam licht af vergeleken bij topjaar 2013. Ook zijn er veel minder broedterritoria dan in dat jaar, hoewel het aantal wel hoger ligt dan in 2007. Opvallend is dat minder watervogels tot broeden komen in De Wieden, terwijl het beeld voor de bosvogels, rietvogels en ganzen gunstiger is. Het aantal rietzangers, een Natura2000-soort, steeg bijvoorbeeld flink. Komend jaar wordt er in De Wieden onderzoek gedaan naar de invloed van veranderingen in de natuur op broedvogels.

Vrijwilligers

Aan onze vogeltellingen werken ongeveer 25 vrijwilligers mee. Die zijn allemaal verantwoordelijk voor een telgebied, die ze tijdens het seizoen meerdere malen voor dag en dauw bezoeken. Verreweg het grootste deel van het deelgebied van dit jaar was alleen per boot bereikbaar. Wij zoeken nog vrijwilligers die helpen bij het tellen van vogels. Geïnteresseerd? Stuur dan een email naar: [email protected].

 

Regina Brouns