Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vogels tellen in de nacht

03 juni 2020

Boswachters Ronald Messemaker en Johann Prescher halen in deze periode regelmatig een nacht door. Ze tellen momenteel ’s nachts vogels in De Wieden. “Dat is onder meer van belang voor zeldzame vogels als de roerdomp, het porseleinhoentje en de kwartelkoning”, vertelt Prescher. Dat zijn soorten waarvoor Natuurmonumenten een Natura2000-opgave heeft.

Roerdomp

Niet altijd makkelijk

De boswachters nemen in deze coronatijd ook de gebieden mee waar anders vrijwilligers tellen. Makkelijk werken is het s’ nachts niet altijd. “Vooral na een mooie dag heb je ’s nachts vaak mist op het water. Zoek dan maar eens de juiste richting op de grote meren”, glimlacht Prescher, die veel gebieden meepakt die alleen over water bereikbaar zijn.

Magische momenten

Met de moderne hulpmiddelen komt hij uiteraard toch op de locaties waar hij wezen moet. En die nachtelijke tocht over het water levert ook ‘magische momenten’ op. “Dan lig je met je boot op het Gieterse meer en hoor je vanuit vijf kanten roerdompen roepen. Verder is het doodstil. Dat is ook het mooie van de nacht: alle bijgeluiden vallen weg, zodat je de vogels goed hoort.” En dat gebeurt gelukkig ook regelmatig.

Bonuswaarneming

Naast de genoemde vogels horen de boswachters ook veel waterrallen en zelfs de voor het gebied unieke kwartel is gehoord. “Soms heb je ook een aardige bonuswaarneming: zo stond ik pas oog in oog met een boommarter. Die was er niet eens van onder de indruk en bleef zeker drie minuten staan. Ook kijk je regelmatig in de groene ogen van een ree. Mooi zijn ook de watervleermuizen die voor je boot langs scheren.”

Ook tellingen overdag

Buiten de nachtelijke tellingen worden uiteraard ook overdag aantallen vogels bijgehouden. Of dat beeld in deze tijd van corona en droogte anders is dan in andere jaren kan Prescher nog niet zeggen. “Voor moerasvogels speelt droogte niet snel een rol. Weidevogels hebben het landelijk nu wel extra moeilijk, omdat ze lastiger voedsel kunnen vinden.”

Telling in aalscholverkolonie

Naast de reguliere tellingen, turven wij ook eenmaal per jaar de vogels in de kolonies. In de aalscholverkolonie werden 415 broedparen aalscholvers en 53 blauwe reigers waargenomen.