Kanovaren

Kanoroute Belt-Schutsloot in De Wieden

Kanovaren

Kanoroute Belt-Schutsloot in De Wieden

Deze kanoroute voert langs het dorp Belt-Schutsloot, een kleine versie van het veel bekendere Giethoorn. Vervolgens peddel je door een prachtig stukje Wieden met vaarten, kolkjes en meren. Hier leven allerlei bijzondere planten en dieren: onderweg zie je bijvoorbeeld watergentiaan en slangenwortel. En met een beetje geluk spot je moerasvogels als de roerdomp en bruine kiekendief. Ook kom je langs een stukje zeldzaam trilveen, de trots van De Wieden. Volop genieten dus.

De route

 Startpunt

1Ruigte

Vlinders, sprinkhanen en andere insecten hebben een dikke ‘strooisellaag’ van afgestorven planten nodig om in te kunnen overwinteren. Die vinden ze in de ruigtelandjes van De Wieden. Dit zijn hooilanden die niet jaarlijks, maar om de drie jaar gemaaid worden.

Ruigte
Ruigte
Ruigte
Ruigte
Ruigte
Ruigte

2Oud riet

In de winter snijden rietboeren het riet in De Wieden om het vervolgens aan dakdekkers te verkopen. Natuurmonumenten laat een deel van de 1000 hectare riet staan. Vogels als de snor, roerdomp en bruine kiekendief gebruiken dit ‘overjarige riet’ als broedplaats. Eenjarig riet is te herkennen aan de pluim; oud riet heeft deze niet. Tussen het riet bloeien haagwinde, valeriaan en engelwortel.

Oud riet
Oud riet
Oud riet
Oud riet
Oud riet
Oud riet

3Trilveen

Naast de Venematen ligt een stuk trilveen. Trilveen is een dunne laag drijvend veen met bijzondere planten als schorpioenmos, groenknolorchis, plat blaasjeskruid en draadzegge. De Wieden is een van de weinige natuurgebieden in Nederland waar nog trilveen voorkomt. Natuurmonumenten werkt er daarom hard aan dit ‘drijvende land’ te behouden en uit te breiden.

Trilveen
Trilveen
Trilveen
Trilveen
Trilveen
Trilveen

4Rietschuur

Vlak voordat je de Arembergergracht oversteekt, zie je op de oever een rietschuur staan. In deze loods slaan de riettelers het riet op dat ze ’s winters gemaaid hebben. Het riet uit De Wieden is van zeer goede kwaliteit en wordt verkocht onder de naam Wiedenriet.

Rietschuur
Rietschuur
Rietschuur
Rietschuur

5Stobbenkolkje

In deze plas groeit volop gele watergentiaan en slangenwortel. Die laatste plant lijkt veel op de aronskelk die je wel in de vensterbank ziet staan; ze zijn dan ook familie. De slingerende stokken die hier op het water drijven, zijn de wortels van de slangenwortel.

Stobbenkolkje
Stobbenkolkje
Stobbenkolkje
Stobbenkolkje

6Zwaluwen

Het dorpje Belt-Schutsloot lijkt met haar vaarten, bruggetjes en huizen op eilandjes op het veel bekendere Giethoorn. Kijk onder de bruggetjes eens omhoog: hier broeden vaak boerenzwaluwen.

Zwaluwen
Zwaluwen
Zwaluwen
Zwaluwen
De Wieden

Wat wij hier doen

Landschap in stand houden

Samen met vrijwilligers, pachters en loonwerkers houden we de afwisselende landschappen van De Wieden in stand. Doen we niets, dan verandert alles in bos. Daarom maken we regelmatig nieuw open water, zoals vroeger de verveners deden. Hierdoor begint het zogenaamde ‘verlandingsproces’ opnieuw. Soms ontstaat dan het zeldzame trilveen. De Wieden is een van de laatste gebieden in West-Europa waar je dit 'drijvende land' tegenkomt. Het is een bijzonder gevoel als je er overheen loopt; de grond beweegt met je mee. In de wintermaanden zijn de rietsnijders hard aan het werk. Zij snijden riet tussen december en april, dat daarna weer uitgroeit tot wuivende rietvelden. Onze vrijwilligers helpen mee met het onderhoud van routes, paden en cultuurhistorische monumenten zoals eendenkooien en watermolens. Zo houden we De Wieden aantrekkelijk voor planten, dieren én mensen.

Word ook vrijwilligerBekijk onze nieuwe natuurvisie
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.