Kanovaren

Kanoroute Giethoorn-Rood in De Wieden

Kanovaren

Kanoroute Giethoorn-Rood in De Wieden

Geniet van de roep van weidevogels in De Bramen; op de nabij gelegen picknickplek kun je even bijkomen en genieten van de prachtige natuur om je heen. Onderweg zie je ook de grote gevolgen van het turfsteken. Bij harde wind is de oversteek van de Bovenwijde een ware uitdaging.

Een afwisselende kanoroute door het karakteristieke dorp Giethoorn en langs wuivende rietkragen. Geniet van de roep van weidevogels in De Bramen; op de nabij gelegen picknickplek kun je even bijkomen en genieten van de prachtige natuur om je heen. Onderweg zie je ook de grote gevolgen van het turfsteken. Bij harde wind is de oversteek van de Bovenwijde een ware uitdaging.

Je kunt kano's huren bij B&B Mol/Groenewegen, Binnenpad 28 en bij restaurant De Kruumte, Kerkweg 48a, beiden in Giethoorn.

De route

 Startpunt

1Giethoorn

Giethoorn telt zo’n 2600 inwoners, maar herbergt in de zomer een veelvoud hiervan aan bezoekers. Het dorp staat bekend om zijn bruggetjes, waterwegen en punters en wordt daarom ook wel ‘Hollands Venetië’ genoemd. Veel van de huizen liggen op eilandjes en zijn alleen via bruggetjes te bereiken, waarvan er meer dan 176 zijn in Giethoorn.

Giethoorn
Giethoorn

2Wuivend riet

Het riet in de Kop van Overijssel wordt tot het allerbeste van Europa gerekend. Rietsnijders oogsten het dekriet in de winterperiode, soms onder barre omstandigheden. Het riet wordt gebruikt voor de dakbedekking van woningen, zoals je in De Wieden veel ziet.

Wuivend riet
Wuivend riet
Wuivend riet
Wuivend riet
Wuivend riet
Wuivend riet

3Trilveen

In oude trekgaten, de overblijfselen van het turfsteken, grijpt de natuur haar kans. Ze groeien langzaam dicht met planten als krabbenscheer en riet en uiteindelijk ontstaat er bos. Een van de tussenstadia in dit ‘verlandingsproces’ heet trilveen. Trilveen is een dunne laag drijvend veen waarop bijzondere planten als schorpioenmos, groenknolorchis, plat blaasjeskruid en draadzegge groeien. De Wieden is een van de weinige natuurgebieden in Nederland waar dit ‘drijvende land’ voorkomt. Natuurmonumenten werkt er daarom hard aan het trilveen te behouden en uit te breiden.

Trilveen
Trilveen
Trilveen
Trilveen
Trilveen
Trilveen

4Weidevogels

In het weidevogelgebied De Bramen zie je allerlei soorten weidevogels zoals de watersnip, wulp, tureluur, grutto, zomertaling en graspieper. Voor deze vogels zijn natte graslanden het meest geschikt. Natuurmonumenten zorgt daarom in het voorjaar en de winter voor een hoge waterstand op deze weilanden. De sloten hebben flauw oplopende kanten met veel oeverplanten en maaien gebeurt hier pas na half juni, zodat de kuikens voldoende tijd hebben om op te groeien.

Weidevogels
Weidevogels
Weidevogels
Weidevogels
Weidevogels
Weidevogels

5Picknickplek

Op picknickplaats De Bramen kun je even uitrusten en van de prachtige natuur om je heen genieten. Er valt hier van alles te zien en te ontdekken!

Picknickplek
Picknickplek

6Turfsteken

In de 15de eeuw startte men met turfsteken in De Wieden. Geleidelijk aan nam de vraag naar turf toe, vooral vanuit Holland. Om aan de vraag te kunnen voldoen, maakte men de trekgaten steeds breder en de legakkers steeds smaller. Het gevolg laat zich raden… Stormen sloegen de legakkers weg en er ontstonden grote meren in De Wieden: Bovenwijde, Beulakerwijde en Belterwijde. Er verdween zelfs een heel dorp in de golven, in 1776 ‘verdronk’ Beulacke in de Beulakerwijde.

Turfsteken
Turfsteken
Turfsteken
Turfsteken
Turfsteken
Turfsteken

7Helder water

Je bent nu bijna de Bovenwijde overgevaren. Dit 160 bunder (hectare) grote meer werd eind jaren zeventig ‘moddervrij’ gemaakt. Het resultaat was 100.000 kubieke meter bagger. In het heldere water groeien nu weer volop waterplanten zoals de witte waterlelie, gele plomp en krabbenscheer.

Helder water
Helder water
Helder water
Helder water
Helder water
Helder water
De Wieden

Wat wij hier doen

Landschap in stand houden

Samen met vrijwilligers, pachters en loonwerkers houden we de afwisselende landschappen van De Wieden in stand. Doen we niets, dan verandert alles in bos. Daarom maken we regelmatig nieuw open water, zoals vroeger de verveners deden. Hierdoor begint het zogenaamde ‘verlandingsproces’ opnieuw. Soms ontstaat dan het zeldzame trilveen. De Wieden is een van de laatste gebieden in West-Europa waar je dit 'drijvende land' tegenkomt. Het is een bijzonder gevoel als je er overheen loopt; de grond beweegt met je mee. In de wintermaanden zijn de rietsnijders hard aan het werk. Zij snijden riet tussen december en april, dat daarna weer uitgroeit tot wuivende rietvelden. Onze vrijwilligers helpen mee met het onderhoud van routes, paden en cultuurhistorische monumenten zoals eendenkooien en watermolens. Zo houden we De Wieden aantrekkelijk voor planten, dieren én mensen.

Word ook vrijwilligerBekijk onze nieuwe natuurvisie
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.