Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Dijkmanshuizen

Dijkmanshuizen

Natuurgebieden Dijkmanshuizen

Ten noorden van Oudeschild (Texel) ligt de rijke natuur van Dijkmanshuizen. Het natuurgebied is 90 hectare groot. Je vindt hier weidevogels, rietvogels en veel verschillende plantensoorten, waaronder zeldzame orchideeën.

Jerome van Abbevé
Jerome van Abbevé

Boswachter van dit gebied

Meer over Dijkmanshuizen

Over het gebied

Broedende weidevogels vinden in Dijkmanshuizen hun toevlucht. Natuurmonumenten wacht met maaien tot na het broedseizoen (na 1 juli). Dit geeft vele weidevogels waaronder grutto, tureluur en kieviet de kans om hun jongen groot te brengen.

Vogels in het rietland

Natuurmonumenten houdt de rietvelden van Dijkmanshuizen flink nat met Zaanse molentjes. Een deel van het riet wordt in de winter geoogst en gebruikt voor de daken van boerderijen. Vogels vinden in het riet een ideale schuilplaats. Rietzanger, kleine karekiet en rietgors nestelen graag in de jonge riethalmen.

Al jaren achtereen keren twee paartjes bruine kiekendieven in het voorjaar terug naar Dijkmanshuizen. Zij nestelen graag in oud riet en vinden er voldoende voedsel voor hun jongen.

 

Bruine kiekendief

Bedreigde plantensoorten

Dijkmanshuizen bestaat voor een groot deel uit afgegraven kleigrond en ligt gemiddeld zo’n 50 centimeter lager dan de omgeving. Door lokale hoogteverschillen zijn er drogere en nattere plekken in het landschap ontstaan. Er is dan ook een grote diversiteit aan plantensoorten.

Er komen maar liefst 13 bedreigde plantensoorten voor, waaronder de brede en gevlekte orchis, de harlekijn en de kleine ratelaar.

Harlekijn orchis

In 1966 is het waterpeil in de polder een stuk verlaagd, waardoor de opbolling van zout kwelwater sterk verminderd. Bijzondere zoutminnende planten als rode ogentroost, melkkruid en zilt torkruid kunnen zich nu minder goed ontwikkelen.

Wat kun je in het natuurgebied doen?

Het natuurgebied zelf is niet toegankelijk, maar wel goed te overzien vanaf de openbare weg (Ottersaat). Volg Fietsroute Texel (32 km) en je komt langs Dijkmanshuizen.

Hoe is Dijkmanshuizen te bereiken?

Vanaf Oudeschild ongeveer 10 minuten fietsen. Vertrek in noordwestelijke richting en volg de Laagwaalderweg. Sla rechtsaf Ottersaat in. Aan je linkerhand overzie je natuurgebied Dijkmanshuizen.

Dijkmanshuizen

Agenda

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Dijkmanshuizen

Nieuws

Direct naar