Ga direct naar inhoud
Nieuws

Maaien voor biodiversiteit in het Dommeldal

15 mei 2024 | Yvonne van Moll

Natuurgraslanden maaien we het liefst pas na half juni zodat alle kruiden voluit kunnen bloeien en zaaien. Vlinders, bijen en ander insecten profiteren dan optimaal van de bloeiende kruiden. Waar vogels en amfibieën op hun beurt weer profijt van hebben. In het Dommeldal zijn nog niet alle graslanden zo soortenrijk dat ze het predicaat “kruidenrijk grasland” mogen dragen. Op deze graslanden in ontwikkeling voeren we herstelbeheer uit door te verschralen. In het voorjaar en in de nazomer halen we voedingsstoffen uit het terrein weg door grasrijke delen te maaien en het maaisel af te voeren. Zo doorbreken we de grasdominantie en krijgen bloemrijke kruiden extra kans.

koekoeksbloem

Voedingsstoffen afvoeren

Op voedselarme grond, ofwel schrale grond, groeien vele malen meer soorten kruiden dan op voedselrijke bodem. Daar groeit voornamelijk snelgroeiend gras. Een groot aantal graslanden in het Dommeldal ontwikkelen we tot kruidenrijke natuurgraslanden. Door vroeg te maaien geven we de grassen minder kans om uit te zaaien. Bovendien krijgen de kruiden die later bloeien meer licht en lucht om te groeien. Bijkomend voordeel van vroeg maaien is dat, er voor de bloei van het gras, de maximale hoeveelheid voedingsstoffen in de stengel opgeslagen is. Door vroeg te maaien worden deze voedingsstoffen ook afgevoerd in plaats van weer terug opgeslagen in de bodem. 

 

Bloemrijk

Wanneer precies gemaaid wordt is afhankelijk van wanneer de grassen in bloei staan. Daar waar de meest bijzondere kruiden staan maaien we niet. Deze begroeiing fungeert als leef- en voedsel gebied voor insecten, vogels en amfibieën. Ook blijft op de percelen tenminste 10 tot 20 procent van de begroeiing staan. Breekt de maaidag aan dan controleren boswachters, boeren en vrijwilligers de graslanden op grondbroeders en reeën voor het werk van start gaat. Droge graslanden worden vervolgens door een boer uit de buurt gemaaid. Nattere graslanden worden gemaaid door een aannemer met een speciale wetlandtrack. Het maaisel wordt zoveel mogelijk gebruikt als bodemverbeteraar voor akkers of voer voor vee van boeren.

 

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll