Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vervolg herstel visvijvercomplex De Liskes van start

11 oktober 2021 | Yvonne van Moll

Nadat begin dit jaar de dijken en kades zijn vrijgemaakt van begroeiing start nu het herstel van de stuwen en duikers. In opdracht van Natuurmonumenten start aannemer Van der Ven vanaf 15 oktober met de herstelmaatregelen. In verband met de werkzaamheden is het gehele gebied en daarmee ook de gemarkeerde wandelroute afgesloten.

Woudaap

Cultuurhistorisch visvijvercomplex

Visvijvercomplex De Liskes maakt samen met o.a. De Pastoorsweijer en de Brouwersweijer onderdeel uit van een eeuwenoud watersysteem met bijzondere natuurwaarden. De historie van de visvijvers gaat ver terug in de tijd. Maar de huidige stuwen en duikers, ook wel waterhuishoudkundige kunstwerken genoemd, zijn omstreeks 1950 aangelegd. Zowel de kades, dijken als kunstwerken zijn in slechte staat en toe aan een opknapbeurt.

Waterhuishouding

De Liskes bestaat uit 13 visvijvers. De vijvers kunnen door een systeem van sloten en stuwtjes worden gevuld en afgelaten, dit is belangrijk voor de regulatie van het water. Vroeger van belang voor de viskweek, heden ten dage voor het beheer van het water. Zo wordt wateroverlast bestreden en droogte voorkomen.

Werkzaamheden

Behalve het herstellen en vervangen van kunstwerken wordt de doorstroming van de aan- en afvoerkanalen verbetert en de kades herstelt. Specialistisch en nauwkeurig werk omdat de oude greppels en veenlagen van de vijvers niet aangetast mogen worden.

Unieke natuur

Met het herstel van de visvijvers behouden we naast bijzondere cultuurhistorie, ook een belangrijk leefgebied voor (moeras)vogels en libellen. Een voedsel- en broedgebied voor vogels als woudaap en roerdomp maar ook voor soorten als de krakeend en de ijsvogel.

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll