Wandelen

Wandelroute De Koploper in de duinen van Goeree (deel 1)

  • Honden welkom, mits aangelijnd
Wandelen

Wandelroute De Koploper in de duinen van Goeree (deel 1)

In de duinen van Goeree op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wandel je De Koploper, een wandelroute van 20 kilometer met fantastisch uitzicht over slikken, schorren en kronkelende kreken. Ontdek tijdens het wandelen de bloemrijke duinvalleien, brede stranden en schorren vol vogels. 

Kom lekker uitwaaien aan de kust van Zuid-Holland. Deze wandeltocht loopt dwars door duinen, langs het strand en langs schorren en gaat door het ongerepte gebied de Kwade Hoek.

Kom je hier in de herfst of in de winter, zorg dan voor goede waterdichte wandelschoenen of laarzen. De Kwade Hoek ligt in een buitendijks natuurgebied waardoor het behoorlijk nat kan zijn in die periode van het jaar.

Dit is het eerste, 10 kilometer lange, deel van de wandelroute de Koploper. Het tweede deel van deze in totaal 20 km lange wandelroute vind je hier.

De route is gemarkeerd met blauwe paaltjes.

Wandel deze route met onze route app

Download de route app 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Praktisch

De route

 Startpunt

1Uitkijktoren

De uitkijktoren op het duin biedt een weids uitzicht over strand en zee, duinen en polders. Je ziet struiken als duindoorn, vlier en soms meidoorn en braam. Dit struikgewas biedt in de zomer aan veel kleine vogelsoorten een broedplaats. Denk hierbij aan de nachtegaal, fitis en braamsluiper.

Uitkijktoren
Uitkijktoren
Uitkijktoren
Uitkijktoren

2Zeehonden

Nergens kun je beter uitwaaien dan op het strand! Langs de vloedlijn zie je drieteenstrandlopers meerennen met de golven. Ook de zeehonden doen het langs de kust van Zeeland én Zuid-Holland de laatste jaren weer uitstekend. Ze nemen elk jaar in aantal toe. In grote groepen kun je ze op de zandplaten in zee zien rusten.

Zeehonden
Zeehonden

3Zeestrand

Het strand begint hier van karakter te veranderen. De rechte, strakke kustlijn en het rechte, brede strand maakt hier plaats voor een grilliger landschap van met helm begroeide jonge duinen en stroomgeulen. Je vindt hier een grote variatie aan schelpen: massa’s kokkels, strandschelpen en zwaardschedes. Aan de waterlijn zitten soms honderden scholeksters op een rijtje.Tussen de groene en rode tonnen in zee ligt de vaargeul. Schepen moeten zich hiertussen door manoeuvreren om de haven van Stellendam te bereiken. Kijk eens hoe smal de geul eigenlijk is en hoe dicht de schepen langs het strand varen! Aan je rechterhand zie je lage duinen, dit is de plek waar in het voorjaar en de zomer veldleeuwerik en kievit broeden. De veldleeuwerik zingt bijna uitsluitend wanneer hij vliegt. Eenmaal in de lucht zingt hij uit volle borst. Zie je ’s winters een mus-grote vogel met wittige vleugels overvliegen? Dan is dit de sneeuwgors! Deze zangvogel ontloopt de snijdende kou in zijn broedgebied en brengt hier de winter door. Let wel op: Houd strandpoelen aan je linkerhand. Je loopt anders het risico dat je niet meer met droge voeten naar de duinrand kan komen. En in de poelen kan een dikke laag modder staan!

Zeestrand
Zeestrand

4Zoutminnende planten

We hebben zojuist het strand achter ons gelaten en zijn door de duinopening gegaan naar de Kwade Hoek. Rechts voor deze opening zie je een grote slufter. Een paar keer per jaar stroomt het zoute zeewater de slufter in. Dit deel van de route ligt op de grens van zout en zoet en hier vind je een heel bijzondere natuur die in Nederland zeldzaam is. Hier komen allerlei bijzondere zoutminnende planten voor. Zoals blauwe zeedistel, zeewolfsmelk, schorrezoutgras, zeekraal, zeebies en strandduizendguldenkruid. Verderop zien we het begroeide strand met veel zeekraal en zeeaster. De zeekraalvelden kleuren in het najaar prachtig rood. Let eens op de jonge duintjes. Zulke spontane duinvorming vindt in Nederland op maar heel weinig locaties plaats.

Let op: het is met de hond (jaarrond) niet toegestaan het gebied links te betreden. Loop gewoon rechtdoor dan kom je vanzelf op de route.

Zoutminnende planten
Zoutminnende planten
Zoutminnende planten
Zoutminnende planten
Zoutminnende planten
Zoutminnende planten

5Van zout naar zoet

Hoe verder je loopt, hoe meer struiken je ziet. Dit komt omdat het gebied langzaam overgaat van zout naar zoet. Ook groeit hier weer riet, die van zoet water houdt. Toch zijn er nog planten die aan de zoute invloed herinneren, zoals de prachtig roze bloeiende heemst en de geelgekleurde heelblaadjes.

Van zout naar zoet
Van zout naar zoet

6't Lichtje

Je hebt hier een fantastisch uitzicht over slikken, schorren en kronkelende kreken! Bij de uitvoering van de Deltawerken is de Kwade Hoek als een van de weinige natuurgebieden in Zuid-West Nederland buitendijks gebleven. Dit betekent dat de zee hier nog steeds de baas is! Vooral in de winter dringt het zoute water diep de Kwade Hoek binnen waardoor grote stukken onder water komen te staan. Je vindt hier dan ook zoutminnende planten zoals zeekraal, zeeaster, heemst en lamsoor. Onder invloed van wind en water verandert dit natuurgebied voortdurend. En worden nieuwe duinen, zeerepen en slufters gevormd. Het landschap is voortdurend in beweging. De duinenrij bij het uitkijkpunt dient als zeewering. Het uitkijkpunt heet ’t Lichtje van Mozes (uitgesproken als: Moisje). Het is vernoemd naar de toenmalige beheerder van het kleine, inmiddels niet meer functionele, lichtbaken dat hier vlak bij staat: Mozes Hoek. ’t Lichtje zorgde ervoor dat schepen veilig door de verraderlijke zeestroming voor de kust geloodst werden.

Loop vanaf dit uitzichtpunt weer terug naar waar je vandaan kwam en vervolg je weg linksaf via het wandelpad. Bovenlangs loopt een fietspad.

't Lichtje
't Lichtje

7Waterwingebied

Let op bij het oversteken van het fietspad. Aan de andere kant van dit pad vervolgt de route via een wandelpad.

Je bent hier in de Oostduinen, die na het jaar 800 zijn ontstaan. Eeuwenlang lieten de boeren hier hun vee grazen. Tot 150 jaar geleden had de zee nog veel invloed. Nu is het een waterwingebied met droge duingraslanden waar planten zoals geel walstro en grote tijm groeien. Deze planten ruiken erg lekker. Ruik maar eens! Kijk ook eens naar de toppen van struiken. Plekken waar je in het voorjaar en de zomer de roodborsttapuit kunt zien en horen zingen.

Waterwingebied
Waterwingebied

8Veerooster

Vanaf dit punt kun je runderen ontmoeten. Zij houden het duinlandschap open en afwisselend. De dieren zijn vriendelijk, maar houd wel afstand. Ga niet tussen moeder en kalf staan en houd de hond aan de lijn. Door het graaswerk van de runderen, maaien en hooien groeien hier enorm veel verschillende planten en bloemen. Ook worden natte duinvalleien van tijd tot tijd geplagd zodat het grondwater weer dicht aan de oppervlakte komt. Daarvan profiteren planten die van natte voeten houden. En in de ondiepe meertjes barst het van het leven! Libellen, juffers, kikkers en padden planten zich hier voort en vogels zoals de zilverreiger zoeken er naar voedsel.

Veerooster
Veerooster

9Pompstation

Her en der in het terrein zie je putdeksels en groen gecamoufleerde koepels waarin de waterpompen hangen. Vanuit het Haringvliet wordt via een leiding voorgezuiverd zoetwater ingelaten. Vervolgens wordt het door dit duingebied geleid waar het een natuurlijk zuiveringsproces ondergaat. Uiteindelijk wordt het opgepompt in het pompstation van Evides voor een laatste nabewerking. Dat water gaat ons drinkwater-leidingnet in.

Pompstation
Pompstation

10Middelduinen

Je loopt hier door de Middelduinen. Dit natuurgebied is ontstaan in de vroege middeleeuwen, ongeveer in het jaar 600. Het is bijna niet door de mens veranderd sinds die tijd, en dat maakt het een uniek natuurgebied in ons land. Samen met de Westduinen (aan de andere kant van Ouddorp) en de Oostduinen vormen ze het oude duinlandschap van Goeree.

Middelduinen
Middelduinen

11Eindpunt

Je bent weer terug bij de parkeerplaats. Wil je het tweede deel van de Koploper ook wandelen? Start dan vanaf de Buitenhaven Stellendam de wandelroute Koploper deel 2

Duinen van Goeree

Wat wij hier doen

We houden de duinen open

De gezonde en mooie natuur van de duinen van Goeree is niet vanzelfsprekend. Boswachters, ecologen, terreinmedewerkers, toezichthouders en vrijwilligers maaien en hooien, zorgen voor stiltegebieden en houden de duinvalleien open. Om ervoor te zorgen dat de duingebieden niet snel dichtgroeien, verwijderen we bijvoorbeeld bomen en struiken. Dat helpt bijzondere planten die voor het duin kenmerkend zijn, zoals het duinviooltje of het gele walstro. Help jij ons ook hierbij? Dan kunnen we allemaal blijven genieten van deze prachtige natuur.

Help mee
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.