Wandelen

Wandelroute door de Kwade Hoek in de Duinen van Goeree

  • Honden welkom, mits aangelijnd
Wandelen

Wandelroute door de Kwade Hoek in de Duinen van Goeree

Let op! In verband met drukte in de natuur en de beperkte capaciteit van de parkeerplaats Kwade Hoek, is deze parkeerplaats snel vol. Kies er dan voor je wandeling te starten vanaf de Buitenhaven Stellendam of vanaf de Vrijheidsweg Ouddorp

Kom wandelen in de duinen van Goeree-Overflakkee. In de Kwade Hoek ontdek je langs de onverharde wandelpaden en vlonders volop vogels en zo’n 300 soorten planten, waaronder orchideeën.

Kom je hier in de herfst of in de winter, zorg dan voor goede waterdichte wandelschoenen of laarzen. De Kwade Hoek ligt in een buitendijks natuurgebied waardoor het behoorlijk nat kan zijn in die periode van het jaar.

Wandel door de Kwade Hoek en ontdek de vele vogels en planten. Door het afwisselende landschap zijn er interessante overgangen van zout naar brak en zelfs zoet water. Hierdoor kun je op de Kwade Hoek bijna 300 planten ontdekken!

De Kwade Hoek is ook een belangrijk broedgebied: je kunt tijdens het wandelen weidevogels zoals kievit en veldleeuwerik zien op het schor, de roodborsttapuit in de struiken en kluut en scholekster op de vlakte.

Wandel deze route met onze route app

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Kwade Hoek
  • Oostdijkseweg 103, 3252 LM Goedereede (ZH)
  • Parkeerplaats Kwade HoekOostdijkseweg 103, 3252 LM Goedereede (ZH)Routebeschrijving

    Vanaf hier naar Parkeerplaats Kwade Hoek: Let op: Bij drukte op de parkeerplaats Kwade Hoek kunt u uitwijken naar parkeerplaats Oosterweg/vrijheidsweg

    Vanuit Ouddorp in noordoostelijke richting rijden. Via de Hofdijkseweg de Oostdijkseweg op, langs het gehucht Oostdijk. Aan het eind van de weg ligt het parkeerterrein, aangegeven met een bordje van Natuurmonumenten. Adres voor navigatie: Oostdijkseweg 100, Goedereede.

De route

 Startpunt

1Uitkijkpunt

Het schor waar je vanaf dit uitkijkpunt over uitkijkt, is één van de oudste delen van de Kwade Hoek. Een schor is een buitendijks gebied langs de zeekust. Het is begroeid met zoutminnende planten en komt alleen nog onder water te staan bij zeer hoge vloed. Dit ‘Groene Strand’ wordt al sinds 1935 beweid. Nog steeds grazen er ’s zomers koeien. En in de winter vreten duizenden ganzen hier de buik vol. Vanwege de kwetsbaarheid is het gebied afgesloten. Ga terug naar het pad en beneden in de bocht rechtsaf het onverharde pad op.

Uitkijkpunt
Uitkijkpunt

2Altijd nat

De lage delen van de Kwade Hoek zijn vochtig. Je wandelt daarom soms over vlonders. Sommige stukken staan altijd onder water. In dit plasje zetten onder andere rugstreeppadden, groene kikkers en tal van libellen hun eieren af. ’s Winters staat op sommige plekken het water wel een halve meter hoog! De zoete kwel en de regen zorgen ervoor dat het gebied niet te zout wordt voor planten en dieren die typisch zijn voor duinvalleien. In de Parnassiavallei is het zeldzame parnassia verdwenen, lees bij punt 5 wat de reden hiervan is. Op de drogere plekken staan duindoorns. Je zult ze tijdens de wandeling veel zien. In de herfst eten kramsvogels en koperwieken de oranje bessen om vervolgens aan hun lange reis naar het zuiden te beginnen.

Let op: wandel je met hond, dan moet je vanaf dit punt 2 rechtdoor naar punt 6: het gedeelte van de Kwade Hoek met punten 3 t/m 5 is jaarrond gesloten voor honden (ook aan de lijn niet toegestaan).

Altijd nat
Altijd nat
Altijd nat
Altijd nat

3Kreek

Begin twintigste eeuw liepen hier diepe (zoute) kreken. Het zout zit nog steeds in de grond en dat is aan de plantengroei te zien. In de oude kreekloop evenwijdig aan het wandelpad groeien riet, zilverschoon en heemst.

Kreek
Kreek
Kreek
Kreek
Kreek
Kreek

4Kreekloop

De kreekloop even verderop staat altijd gedeeltelijk vol water. Op het stuk dat ‘s zomers droogvalt, staan typische zoutplanten als zeekraal en zeeaster. In de nazomer kleurt de zeekraal van groen naar dieprood. De Kwade Hoek is door de aanleg van de Haringvlietdam zouter geworden. De plantengroei verandert daardoor. Parnassia is verdwenen, zilt torkruid en echt lepelblad doen het juist goed. Ook de stroming van de zee is veranderd. In het noordoosten groeien nu weer zandbanken aan. Als je straks rechts gaat, kun je even het strand op lopen.Let wel op: De strandvlakte van de Kwade Hoek is van 15 maart tot 15 augustus afgesloten in verband met het broedseizoen. Ook zijn honden jaarrond niet toegestaan. Dit is door borden aangegeven.

Kreekloop
Kreekloop

5Dynamiek

Bij de aanleg van de Deltawerken is de Kwade Hoek, als een van de weinige gebieden in Zuidwest-Nederland, buitendijks gebleven. Hierdoor hebben zee en wind nog steeds vrij spel en veranderen zij het landschap voortdurend. Vooral in de winter dringt het zeewater diep het gebied binnen en zet grote stukken land onder water. Die zee-invloed is het sterkst aan de noordoostzijde. Door zandafzetting groeit de Kwade Hoek aan en vormen zich weer nieuwe duintjes. Zo’n nieuw bergje zand ontstaat door de groei van biestarwegras (zie foto). Dit houdt het zand vast. Iets later ontkiemt het zaad van zeeraket en schiet helmgras op. Het duintje groeit; steeds meer zand wordt vastgehouden. Hier passeer je drie rijen duinen waarvan de zuidelijkste het oudst is. Op de oudere duinen groeit duindoorn. Vlak bij zee is de vorming van nieuwe duintjes te zien. De strandvlakte is ’s winters het domein van drie bijzondere vogels: sneeuwgors, slechtvalk en strandleeuwerik. Deze vlakte was een paar jaar geleden nog onbegaanbaar slik. De landvorming gaat snel.

Dynamiek
Dynamiek

6Oude duinen

Je wandelt hier langs de oudste natuurlijke duinen van de Kwade Hoek (bijna 100 jaar oud).

Oude duinen
Oude duinen

7Duinenrij

De duinenrij rechts voor je is zo’n 50 jaar geleden door Rijkswaterstaat opgeworpen.

8Kluten

Op de vlakte broeden jaarlijks de zeldzame bontbek- en strandplevier en soms kluten. Ook zijn er vaak zilverreigers te zien. De pootafdrukken in het vochtige zand verraden de aanwezigheid van reeën in dit gebied, enkele tientallen.

Kluten
Kluten

9Spoorlijntje

De Kwade Hoek blijft bijzonder: in de Bunkervallei staan ’s zomers orchideeën, ratelaar en gele lis. Het brede pad is aangelegd in de Tweede Wereldoorlog. Er liep een spoorlijntje, om bouwmaterialen aan te voeren voor de aanleg van bunkers .

Spoorlijntje
Spoorlijntje
Spoorlijntje
Spoorlijntje
Spoorlijntje
Spoorlijntje

10Eindpunt

Dit is het einde van je wandeling. 

Duinen van Goeree

Wat wij hier doen

We houden de duinen open

De gezonde en mooie natuur van de duinen van Goeree is niet vanzelfsprekend. Boswachters, ecologen, terreinmedewerkers, toezichthouders en vrijwilligers maaien en hooien, zorgen voor stiltegebieden en houden de duinvalleien open. Om ervoor te zorgen dat de duingebieden niet snel dichtgroeien, verwijderen we bijvoorbeeld bomen en struiken. Dat helpt bijzondere planten die voor het duin kenmerkend zijn, zoals het duinviooltje of het gele walstro. Help jij ons ook hierbij? Dan kunnen we allemaal blijven genieten van deze prachtige natuur.

Help mee
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.