Ga direct naar inhoud
Terug

Wandelroute door de Kwade Hoek in de Duinen van Goeree

Waar: Duinen van Goeree

Wandelroute door de Kwade Hoek in de Duinen van Goeree
1 uur 25
4,27 km
  • Honden welkom, mits aan de lijn

Over de route

Let op! In verband met drukte in de natuur en de beperkte capaciteit van de parkeerplaats Kwade Hoek, is deze parkeerplaats snel vol. Kies er dan voor je wandeling te starten vanaf de Buitenhaven Stellendam of vanaf de Vrijheidsweg Ouddorp

Kom wandelen in de duinen van Goeree-Overflakkee. In de Kwade Hoek ontdek je langs de onverharde wandelpaden en vlonders volop vogels en zo’n 300 soorten planten, waaronder orchideeën.

Kom je hier in de herfst of in de winter, zorg dan voor goede waterdichte wandelschoenen of laarzen. De Kwade Hoek ligt in een buitendijks natuurgebied waardoor het behoorlijk nat kan zijn in die periode van het jaar.

Wandel door de Kwade Hoek en ontdek de vele vogels en planten. Door het afwisselende landschap zijn er interessante overgangen van zout naar brak en zelfs zoet water. Hierdoor kun je op de Kwade Hoek bijna 300 planten ontdekken!

De Kwade Hoek is ook een belangrijk broedgebied: je kunt tijdens het wandelen weidevogels zoals kievit en veldleeuwerik zien op het schor, de roodborsttapuit in de struiken en kluut en scholekster op de vlakte.

Waar kun je starten

Duinen van Goeree
Startpunt

Parkeerplaats Kwade Hoek

Wat kom je onderweg tegen?

Uitkijkpunt

1. Uitkijkpunt

Het schor waar je vanaf dit uitkijkpunt over uitkijkt, is één van de oudste delen van de Kwade Hoek. Een schor is een buitendijks gebied langs de zeekust. Het is begroeid met zoutminnende planten en komt alleen nog onder water te staan bij zeer hoge vloed. Dit ‘Groene Strand’ wordt al sinds 1935 beweid. Nog steeds grazen er ’s zomers koeien. En in de winter vreten duizenden ganzen hier de buik vol. Vanwege de kwetsbaarheid is het gebied afgesloten. Ga terug naar het pad en beneden in de bocht rechtsaf het onverharde pad op.

Altijd nat
Altijd nat

2. Altijd nat

De lage delen van de Kwade Hoek zijn vochtig. Je wandelt daarom soms over vlonders. Sommige stukken staan altijd onder water. In dit plasje zetten onder andere rugstreeppadden, groene kikkers en tal van libellen hun eieren af. ’s Winters staat op sommige plekken het water wel een halve meter hoog! De zoete kwel en de regen zorgen ervoor dat het gebied niet te zout wordt voor planten en dieren die typisch zijn voor duinvalleien. In de Parnassiavallei is het zeldzame parnassia verdwenen, lees bij punt 5 wat de reden hiervan is. Op de drogere plekken staan duindoorns. Je zult ze tijdens de wandeling veel zien. In de herfst eten kramsvogels en koperwieken de oranje bessen om vervolgens aan hun lange reis naar het zuiden te beginnen.

Let op: wandel je met hond, dan moet je vanaf dit punt 2 rechtdoor naar punt 6: het gedeelte van de Kwade Hoek met punten 3 t/m 5 is jaarrond gesloten voor honden (ook aan de lijn niet toegestaan).

Kreek
Kreek
Kreek

3. Kreek

Begin twintigste eeuw liepen hier diepe (zoute) kreken. Het zout zit nog steeds in de grond en dat is aan de plantengroei te zien. In de oude kreekloop evenwijdig aan het wandelpad groeien riet, zilverschoon en heemst.

Activiteiten in de buurt

Bekijk de agenda