Ga direct naar inhoud

Honden op de Kwade Hoek

Sinds maart 2020 is er iets belangrijks veranderd voor wandelaars met honden op de Kwade Hoek. In het meest oostelijke deel kun je niet meer het hele jaar wandelen met de hond, ook niet aangelijnd. In het middendeel van de Kwade Hoek blijft het wel mogelijk om te wandelen met je aangelijnde hond.

bontbekplevier

Strandrecreatie enorm toegenomen

In heel ons land is de strandrecreatie de afgelopen jaren enorm toegenomen. Niet alleen door badgasten, maar ook door strandsporters en wandelaars gedurende het hele jaar. Hierdoor is het leefgebied van vogels, die afhankelijk zijn van stranden, afgenomen. Enkele soorten vogels worden daardoor bedreigd.

Unieke locatie

Voor de wijziging is gekozen, omdat het gebied de Kwade Hoek een unieke plaats inneemt in Zuidwest Nederland. Het buitendijkse natuurgebied is van zeer grote waarde voor kustvogels. Het gaat aan de ene kant om kustvogels die er broeden, maar ook buiten de broedtijd maken doortrekkende en overwinterende vogels er gebruik van als rust- en voedselgebied. In beide gevallen gaat het om soorten die in hun bestaan- of (winter)voedselgebieden worden bedreigd, zoals de strand- en bontbekplevier als broedvogel. In de winter gaat het om soorten als sneeuwgors en strandleeuwerik.

Verstoring voorkomen

Voor deze kwetsbare vogels geldt dat verstoring absoluut ongewenst is. Daarom wordt de toegang met honden tot delen van de Kwade Hoek beperkt. Gelukkig zijn de meest westelijke delen van de Kwade Hoek, het strandje bij de buitenhaven Stellendam en andere kustgedeelten op Goeree-Overflakkee groot genoeg om daar wel loslopende honden toe te staan. Via een zeer uitgebreid net van informatieborden is op de Kwade Hoek duidelijk aangegeven om welke delen het gaat. Hieronder staat een kaartje met de aangepaste regels die in delen van het gebied gelden.

Hondenbeleid Kwade Hoek

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid