Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boer & Natuur: succesverhaal landbouw, natuur en landschap

19 januari 2017 | Marie-Thérèse te Bulte

Waarom maak je als boer de overstap naar natuurvriendelijk boeren? Leden van Provinciale Staten van Gelderland gingen op zoek naar het antwoord op de natuurboerderij van Jaap Grolleman en Jantine Peters. Zij zien de natuur in hun buurt niet als een bedreiging, maar als en kans.

Natuur en landbouw

LTO-Noord en Natuurmonumenten hebben op 18 januari de Provinciale Staten uitgenodigd om naar dit agrarische bedrijf te komen kijken en mee te denken over bedrijven die een schakel kunnen vormen tussen landbouw en natuur. Wat mooi aansluit op een actueel onderwerp waarin de Provinciale Staten zich verdiept: de relatie landbouw en natuur, de impact van de landbouw op de natuur en de mogelijke kansen die hier liggen. 

Natuurboeren

Jaap en Jantine lieten zien hoe zij hun melkveebedrijf hebben omgevormd tot een natuurbedrijf, waarin natuurbeheer een volwaardige tak is geworden binnen de bedrijfsvoering. Zij zien de natuur in hun buurt dan ook niet als een bedreiging maar juist als een kans. 

Een praktisch voorbeeld waarin we als Natuurmonumenten samenwerken, waarbij hun bedrijf een mooie schakel vormt tussen het natuurgebied Empese en Tondense Heide en het agrarische productieland. De scherpe grenzen van het natuurgebied vervagen hierdoor en er ontstaat zo een overgangszone. 

Natuurinclusieve landbouw

Er is nog altijd een achteruitgang van biodiversiteit op het boerenland waarneembaar, veel agrariërs hebben het moeilijk, maar ook natuurinclusieve landbouw begint een begrip te worden. Boeren en natuurliefhebbers staan gezamenlijk aan de lat om het tij te keren.

“Jaap heeft het aangedurfd een fundamentele keuze te maken door natuurondernemer te worden in combinatie met extensieve landbouw”, zegt Evert Jan Wijers, voorzitter Zuidoost-Veluwe LTO-Noord. “Dat is ook ondernemerschap en het laat zien dat natuur en landbouw goed kunnen samengaan.”

Natuurinclusieve landbouw wint enorm aan populariteit. Het geeft nieuwe economische kansen aan boeren, heeft een positieve impact op het landschap en hernieuwd de verbinding tussen boeren en natuurbeschermers.

“Het is goed om te zien dat boeren en natuurbeheerders samen optrekken in het landschap”, volgens Kees van Baak, CDA Statenlid. “We hebben meer vergelijkbare initiatieven nodig om natuurinclusieve landbouw in Gelderland op de kaart te zetten.”

Meer informatie en wandelen?

  • Heb je belangstelling over mogelijkheden voor natuurinclusief boeren neem dan contact op met onze medewerker Merijn Biemans
  • Omroep Gelderland maakte in maart 2016 een mooie mini-documentaire voor de programmaserie ‘De boer is troef’. Deze uitzending waarin Jaap en Jantine met passie vertellen over hun natuurboerderij en hun beweegredenen kun je hier bekijken >
  • Kom wandelen op de Empese en Tondense Heide en wandel een van de twee uitgezette routes. De rode route van 5 km is te downloaden vanaf de website. De geel gemarkeerde route loopt deels over de Eerbeekse Hooilanden van Jaap en Jantine en is ongeveer 7,5 km.
Boswachter Marie-Thérèse te Bulte
Marie-Thérèse te Bulte