Ga direct naar inhoud
Nieuws

Informatieve excursie natuurherstel Empese en Tondense Heide

29 maart 2022 | Ramona Fredriks

Op zaterdagochtend 23 april geven de boswachters van Natuurmonumenten tussen 10.00 en 12.00 uur een informatieve excursie over het natuurherstel in natuurgebied Empese en Tondense Heide.

Foto excursie

In natuurgebied Empese en Tondense Heide vinden vanaf deze zomer verschillende werkzaamheden plaats. Op zaterdagochtend 23 april geven de boswachters van Natuurmonumenten tussen 10.00 en 12.00 uur een informatieve excursie over het natuurherstel in het natuurgebied. Geïnteresseerden krijgen deze ochtend uitleg over hoe het leefgebied van planten- en diersoorten kan verbeteren, zodat de bijzondere flora en fauna kunnen opbloeien.

Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten realiseren samen de juiste omstandigheden waardoor de natuurlijke en afwisselende vegetatie in het Natura 2000-gebied Empese en Tondense Heide kan terugkeren. De natuurherstelmaatregelen zijn vastgelegd in het beheerplan landgoederen Brummen. Tussen 2012 en 2014 zijn de eerste herstelmaatregelen uitgevoerd in fase 1. In 2022 wordt in fase 2 verder gewerkt in een ander deel van de Empese en Tondense Heide. Tijdens de excursie worden de deelgebieden bezocht en de inrichtingsplannen voor fase 2 toegelicht.

Kwetsbare natuur

De Empese en Tondense Heide is een weids en open gebied waar je nog restanten kunt vinden van een bijzondere vegetatie van droge en natte heide, blauwgrasland en nat schraalland afgewisseld met vennen. De waarde voor het natuurbehoud van de kwetsbare natuur op de Empese en Tondense Heide is bijzonder groot. Met het tegengaan van het dichtgroeien van het open gebied, het herstellen van het hydrologische systeem op basis van oude landschapsvormen en het daarmee verbeteren van het leefgebied van planten- en diersoorten zal de Empese en Tondense Heide zich verder kunnen ontwikkelen tot een prachtig natuurgebied.

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks