Wandelen

Wandelroute Empese en Tondense Heide, bij Zutphen

  Wandelen

  Wandelroute Empese en Tondense Heide, bij Zutphen

  Een natuurgebied dat – in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden – bestaat uit bijzonder bloemrijk grasland. Hier groeien zeldzame planten als Spaanse ruiter en gevlekte orchis. Ook buiten het vlonderpad is de route erg nat, zeker in de winter zijn laarzen hier onontbeerlijk!

  De route start vanaf de parkeerplaats van het natuurgebied aan de Hallsedijk, ter hoogte van het Hasseltpaadje, 7399 Empe.

  Ooit graasden hier de gezamenlijke schaapskuddes van de nabijgelegen dorpen Empe en Tonden. Midden door het gebied loopt de hoger gelegen Mestweg, waarover de boeren hun karrenvrachten met mest en heideplaggen vervoerden. Pas toen de schaapskuddes overbodig waren geraakt werd het gebied ontgonnen.

  Zo’n zestig jaar geleden bestond het uit een bloemrijk grasland. Het had helaas sterk te lijden van de ontwatering van omliggende landbouwgronden. Natuurmonumenten heeft in de loop der jaren veel gronden kunnen aankopen en – met medewerking van een aantal omliggende grondeigenaren – veel kunnen doen voor het herstel van dit bijzondere natuurgebied.

  De herstelmaatregelen bestonden vooral uit het verwijderen van bomen en de bovenste humusrijke bodemlaag, en het ondieper maken of dempen van beken en sloten. Het kalkrijke kwelwater dat van levensbelang is voor een aantal bijzondere planten kon zo weer het bodemoppervlak bereiken.

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  De route

   Startpunt

  1Van Hasseltpaadje

  Vanaf de parkeerplaats sla je het Van Hasseltpaadje in. Ingenieur Rolf van Hasselt (1875-1956) woonde in Empe en hij bezat talrijke weilanden in de omgeving van Empe. Dit pad liet hij aanleggen zodat de bewoners van boerderijen makkelijk  bij de weg konden komen. Natuurmonumenten liet het pad , dat leidt naar de Empese en Tondense Heide, in ere herstellen. 

  Van Hasseltpaadje
  Van Hasseltpaadje
  Van Hasseltpaadje
  Van Hasseltpaadje

  2Watercrassula

  In de aanloop naar het herstel van deze oude poel is de bodem nu tijdelijk afgedekt met plastic en zand. Natuurmonumenten heeft hiertoe moeten besluiten om de watercrassula te bestrijden, die de poel dreigde te overwoekeren. Deze -  van oorsprong Australische waterplant – is waarschijnlijk via  aquariumbezitters in de poel terecht gekomen. De bestrijding ervan is erg moeilijk en afdekking is daarvoor een van de methodes.

  Watercrassula
  Watercrassula
  Watercrassula
  Watercrassula
  Watercrassula
  Watercrassula

  3Vlonderpad

  In dit gedeelte van de Empese en Tondense Heide staat het water ’s zomers en ’s winters hoog. Vanaf dit vlonderpad kun je de ontwikkeling van de natuur mooi volgen.   

  Vlonderpad
  Vlonderpad
  Vlonderpad
  Vlonderpad
  Vlonderpad
  Vlonderpad

  4Uitkijkpunt Tondense Heide

  Je staat hier bij het uitkijkpunt over de Tondense heide. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over het blauwe grasland. De blauwe gloed die het grasland hier heeft wordt met name veroorzaakt door de blauwe zegge. Maar hier groeien ook de paarse spaanse ruiter en de roodachtige ronde zonnedauw. Deze bijzondere planten trekken zeldzame vlinders aan als het heideblauwtje en de zeer zeldzame ijsvogelvlinder. Ondanks de natte bodem leeft de das hier ook en kun je hier vaak reeën zien grazen. 

  Uitkijkpunt Tondense Heide
  Uitkijkpunt Tondense Heide
  Uitkijkpunt Tondense Heide
  Uitkijkpunt Tondense Heide
  Uitkijkpunt Tondense Heide
  Uitkijkpunt Tondense Heide

  5Doorwaadplaats

  Je loopt inmiddels weer op de Mestweg en bereikt een doorwaadplaats. Water stroomt hier van het hogergelegen gebied links van de weg naar de laagte rechts. 

  Doorwaadplaats
  Doorwaadplaats
  Doorwaadplaats
  Doorwaadplaats

  6Graanveldjes

  Je komt hier bij 2 graanveldjes die Natuurmonumenten beheert in de Empese en Tondense heide.  Het graan – en de bijbehorende akkerkruiden – zijn een welkome aanvulling in het gebied. Ze vergroten de levenskansen van verschillende soorten broedvogels. 

  Graanveldjes
  Graanveldjes
  Graanveldjes
  Graanveldjes

  7Bomkraters

  Vanaf dit uitkijkpunt kun je een groot gedeelte van de natte heide overzien. Hier groeien  onder andere de wateraardbei, spaanse ruiter en de gevlekte orchis.Tussen deze bijzondere planten ligt ook een stukje geschiedenis. Je kunt op deze verschillende bomkraters te vinden, waarschijnlijk veroorzaakt door Britse bommenwerpers die tijdens de 2e wereldoorlog op weg naar huis hun ongebruikte bommen als overbodige ballast hebben gedropt.

  Bomkraters
  Bomkraters
  Bomkraters
  Bomkraters
  Bomkraters
  Bomkraters

  8Gagel

  Hier groeit gagel, een beschermde plant. 's Winters  verliest het struikje zijn blad en krijgt daardoor een roodachtige gloed. In de zomer is de plant groen. Vroeger werd gagel gebruikt als insectenwerend middel in bedden, en als medicijn bij onder andere kiespijn.

  Gagel
  Gagel
  Gagel
  Gagel

  9Mestweg

  Vanaf dit punt heb je nog een mooi uitzicht over de Mestweg. Via het Van Hasseltpad kom je weer uit bij de parkeerplaats. 

  Mestweg
  Mestweg
  Mestweg
  Mestweg
  logo

  Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.