Ga direct naar inhoud
Terug

Wandelroute Empese en Tondense Heide, bij Zutphen

Waar: Empese en Tondense Heide

Wandelroute Empese en Tondense Heide, bij Zutphen
1 uur 40
4,7 km

  Over de route

  LET OP: De wandelroutes zijn afgesloten t/m 15 juli vanwege broedseizoen. 


  Een natuurgebied dat – in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden – bestaat uit bijzonder bloemrijk grasland. Hier groeien zeldzame planten als Spaanse ruiter en gevlekte orchis. Ook buiten het vlonderpad is de route erg nat, zeker in de winter zijn laarzen hier onontbeerlijk!

  De rood gemarkeerde route start vanaf de parkeerplaats van het natuurgebied aan de Hallsedijk, ter hoogte van het Hasseltpaadje, 7399 Empe.

  Ooit graasden hier de gezamenlijke schaapskuddes van de nabijgelegen dorpen Empe en Tonden. Midden door het gebied loopt de hoger gelegen Mestweg, waarover de boeren hun karrenvrachten met mest en heideplaggen vervoerden. Pas toen de schaapskuddes overbodig waren geraakt werd het gebied ontgonnen.

  Zo’n zestig jaar geleden bestond het uit een bloemrijk grasland. Het had helaas sterk te lijden van de ontwatering van omliggende landbouwgronden. Natuurmonumenten heeft in de loop der jaren veel gronden kunnen aankopen en – met medewerking van een aantal omliggende grondeigenaren – veel kunnen doen voor het herstel van dit bijzondere natuurgebied.

  De herstelmaatregelen bestonden vooral uit het verwijderen van bomen en de bovenste humusrijke bodemlaag, en het ondieper maken of dempen van beken en sloten. Het kalkrijke kwelwater dat van levensbelang is voor een aantal bijzondere planten kon zo weer het bodemoppervlak bereiken.

  Waar kun je starten

  Empese en Tondense Heide

  Wat kom je onderweg tegen?

  Van Hasseltpaadje
  Van Hasseltpaadje

  1. Van Hasseltpaadje

  Vanaf de parkeerplaats sla je het Van Hasseltpaadje in. Ingenieur Rolf van Hasselt (1875-1956) woonde in Empe en hij bezat talrijke weilanden in de omgeving van Empe. Dit pad liet hij aanleggen zodat de bewoners van boerderijen makkelijk  bij de weg konden komen. Natuurmonumenten liet het pad , dat leidt naar de Empese en Tondense Heide, in ere herstellen. 

  Watercrassula
  Watercrassula
  Watercrassula

  2. Watercrassula

  Een aquarium- en vijverplant die van oorsprong niet in Nederland voorkomt. Aquariumbezitters hebben vermoedelijk een deel van de snelgroeiende soort in natuurgebieden en sloten gedumpt, waardoor de uit Australië en Nieuw-Zeeland afkomstige plant in de Nederlandse natuur is terechtgekomen. Helaas ook hier in de Empese en Tondense Heide.

  Je kunt ons helpen door op de paden te blijven, honden aan de lijn te houden en honden niet in het water te laten zwemmen.

  Watercrassula kan enorm snel uitgroeien in poelen en vennen, op oevers en in natte graslanden met veel open plekken. De plant vormt dichte tapijten en vormt een bedreiging voor andere flora en fauna. Water, dieren en mensen kunnen onbedoeld watercrassula nóg verder verspreiden naar nieuwe gebieden.

  Vlonderpad
  Vlonderpad
  Vlonderpad

  3. Vlonderpad

  In dit gedeelte van de Empese en Tondense Heide staat het water ’s zomers en ’s winters hoog. Vanaf dit vlonderpad kun je de ontwikkeling van de natuur mooi volgen.   

  Activiteiten in de buurt

  Bekijk de agenda