Nieuws van de boswachter

Aantal vleermuizen op Fort bij Abcoude en Fort Kijkuit verdubbeld

10 februari 2022 | Olga Ekelenkamp

Bij de jaarlijkse vleermuizentelling op Fort bij Abcoude werden de boswachters en vrijwilligers aangenaam verrast. Wat blijkt: dit jaar is het aantal vleermuizen verdubbeld in vergelijking met 2020 (in 2021 zijn geen tellingen gedaan in verband met Corona). Ook op Fort Kijkuit was de populatie overwinterende vleermuizen twee keer zo groot dan in 2020.

Inventarisatie vleermuis

Vijf soorten vleermuizen

Terwijl er in 2020 31 vleermuizen op Fort bij Abcoude zijn aangetroffen, overwinteren dit jaar maar liefst 66 exemplaren op het fort. Sinds 2008 inventariseert Natuurmonumenten hier overwinterende vleermuizen en alleen in 2013 en 2014 waren er hogere aantallen overwinteraars geteld. Ook een mooie constatering: op het fort overwinteren nu vijf verschillende soorten vleermuizen: 26 baardvleermuizen, 5 watervleermuizen, 2 grootoorvleermuizen, 32 gewone dwergvleermuizen en 1 ruige dwergvleermuis. 

Niet overal feest

Helaas was het niet op elk fort feest. De populatie op Fort Hinderdam blijft met twee baardvleermuizen extreem laag. De boswachters denken dat de boom- of steenmarter, die op het forteiland leeft, de oorzaak van de lage populatie is. Ook het aantal vleermuizen in het torenfort van Fort Nieuwersluis bleef met 30 overwinteraars redelijk stabiel. 

Extra maatregelen

Forten zijn vaak ideale overwinteringsplekken voor veel vleermuizen, omdat het vochtig is en de temperatuur constant blijft. Om forten extra aantrekkelijk te maken voor vleermuizen die een goede overwinteringsplaats zoeken, treft Natuurmonumenten allerlei maatregelen. Omdat sommige vleermuizen tijdens het overwinteren graag van de voor- en achterkant dekking hebben, hebben we nieuwe schuilplekken langs de binnenwanden gecreëerd. Ook zorgen we er voor dat  de dieren niet uitdrogen door de luchtvochtigheid in de winterverblijven hoog te houden.

Door middel van het plaatsen van speciale stenen aan het plafond van de gebouwen op Fort Hinderdam gaat Natuurmonumenten hangplekken creëren waar de marter niet bij kan. Hopelijk stijgt het aantal vleermuizen door deze maatregel.

Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp
logo