Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe natuurvisie voor Botshol en Polder Groot-Mijdrecht

17 april 2020 | Olga Ekelenkamp

Natuurmonumenten heeft de natuurvisie voor Botshol en Polder Groot-Mijdrecht vastgesteld. In deze natuurvisie van de beheereenheid Vechtplassen geven wij aan hoe wij de komende 18 jaar willen bijdragen aan het behoud, herstel en de beleving van de bijzondere natuur- en landschapswaarden van Botshol en Polder Groot-Mijdrecht.

Lepelaars

Natuur van internationale betekenis

De laagveenkern Botshol (318 ha) herbergt natuurwaarden die internationaal van betekenis zijn. Daarom is dit gebied aangewezen als Europese topnatuur en Natura 2000-gebied. De droogmakerij Polder Groot-Mijdrecht maakt, net als Botshol, onderdeel uit van Natuur Netwerk Nederland (NNN). In het kader van Natura 2000 en het Pact van de Poldertrots hebben we al veel afspraken over de inrichting en het beheer van beide natuurgebieden gemaakt. Deze bestaande afspraken vormen de basis van deze natuurvisie.

Droom voor Botshol en Polder Groot-Mijdrecht

Het uitgangspunt voor de natuurvisie is onze droom voor Botshol en Polder Groot-Mijdrecht. Om deze droom te verwezenlijken heeft Natuurmonumenten zichzelf vijf doelen gesteld, waar zij de komende 18 jaar hard aan gaat werken.

  1. Botshol heeft kraakhelder water met kranswieren en fonteinkruiden. 
  2. De polders van Botshol bestaan uit bloemrijke graslanden vol weidevogels.
  3. Botshol en Polder Groot-Mijdrecht kennen een grote diversiteit aan moerassen met veel soorten moerasvogels en -planten. 
  4. Natuurmonumenten beschermt de veenmosrietlanden duurzaam voor de toekomst.
  5. Beleving van rust en natuur staat centraal bij de recreatie in Botshol en Polder Groot-Mijdrecht.

Publieksversie van de natuurvisie

In de publieksversie van de natuurvisie Botshol en Polder Groot-Mijdrecht lees je hoe wij de komende jaren onze droom willen verwezenlijken. Een link naar de volledige natuurvisie is ook te vinden in deze publieksversie. Kijk op www.natuurmonumenten.nl/natuurvisiebotshol

Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp