Ga direct naar inhoud

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Na een jarenlang proces hebben een groot aantal partijen eind 2017 hun handtekening gezet onder het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het doel van het gebiedsakkoord is het gehele gebied een stimulans te geven. Natuur, waterkwaliteit en economie kampen met problemen en hebben een impuls nodig.

Ankeveense plassen

De provincies Noord-Holland en Utrecht, een aantal gemeenten, horeca- en recreatieondernemers, waterbeheerders en Natuurmonumenten hebben hun intentie uitgesproken om samen tot oplossingen te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende, soms tegenstrijdige belangen. De provincies hebben daarom geld beschikbaar gesteld om een gebiedsakkoord uit te voeren.

Welke maatregelen staan er in het gebiedsakkoord?

In het uitvoeringsprogramma van het gebiedsakkoord zijn een groot aantal projecten opgenomen waaronder:

  • Aanleg van 800 ha nieuwe natuur
  • Aanleg ecologische verbindingen en faunapassages
  • Baggeren van de Loosdrechtse plassen
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Verbeteren en uitbreiden van recreatiemogelijkheden

Integrale aanpak van problemen

Natuurmonumenten werkt mee aan het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen omdat de vereniging gelooft in een integrale aanpak van de natuur, economie en waterkwaliteit. Hiermee maken de maatregelen meer kans op daadwerkelijke uitvoering dan met een individuele aanpak.

Wijde Blik

Wijde Blik

Vaarverbinding

De recreatiesector heeft de wens om een vaarverbinding te realiseren tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse plassen via de Wijde Blik. Omdat de gevolgen voor het extensieve recreatieve karakter, de natuur en de landschappelijke waarden van de Wijde Blik onzeker zijn, is Natuurmonumenten geen voorstander van deze vaarverbinding.

Alternatieve projecten

In plaats van een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, besloot de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op 4 oktober 2021 zich te concentreren op alternatieve projecten ten behoeve van de watersportsector. De mogelijke aanleg van een vaarverbinding via de Vuntus en de Loenderveense Plas is daarmee van de baan.

Informatie

Meer informatie over het programma Oostelijke Vechtplassen is te vinden op  www.vechtplassen.nl. Actuele informatie rondom de vaarverbinding staat ook in de digitale nieuwsbrief van de provincie Noord Holland die vier keer per jaar uitkomt. Aanmelden kan via de website. Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kun je die stellen aan de provincie via [email protected]. Of aan Natuurmonumenten via [email protected].

 

Nieuwsoverzicht

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid